Karpens formering

Spejlkarpen har få meget store skæl.
Spejlkarpen har få og meget store skæl. De kan som her sidde i flere rækker. Karper, der kun har én række skæl, kaldes radkarper.

En sen gyder

Karpen kræver en ret høj temperatur for at gyde. Derfor gyder karperne i Danmark sent i forhold til mange af de naturligt forekommende fisk i vores søer. 

Gydningen forgår på lavt vand, og hunnen gyder æggene i flere portioner, med lange pauser imellem. Faldende temperatur kan give ekstra lange pauser. Læs mere om karpens gydning. 

Mange, men små æg og larver

Karpens æg og yngel er små, og derfor har deres blommesæk også en begrænset størrelse. Larverne skal derfor i gang med at søge føde kort tid efter, at de er klækkede, dvs. hvor de stadig er meget små. Læs mere om karpens æg og larver.

Formering mislykkes ofte

Selv om de voksne karper faktisk gyder, formerer mange bestande af karper i Danmark sig dårligt eller slet ikke. Den præcise forklaring på det, kendes endnu ikke. Dog peger noget på, at konkurrence med andre arter kan have betydning. Læs mere om karpens gydesucces. 

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/karpe/formering
18 JULI 2024