Brasen og det omgivende miljø

Brasen fanges i vod
En stor bestand af brasen er ofte med til at gøre søens vand uklart. Derfor prøver man ofte at forbedre søens miljøtilstand ved at fjerne brasen, f.eks. ved at fange dem i vod.

Brasenens påvirkning af søens økosystem

Brasenen påvirker søens økosystem, både når den æder dyreplankton, og når den søger føde på bunden, hvor bundmaterialet (sedimentet) hvirvles op. Det gør søens vand uklart, og der frigives næringsstoffer, så søens miljø bliver dårligere. Læs mere om brasenen og miljøet.

 

Brasener fjernes for at forbedre søens miljø

For at forbedre søens miljø fjerner man ofte store mængder brasener ved opfiskning. Det gøres i forbindelse med såkaldt biomanipulation. Opfiskningen er mest effektiv på de tidspunkter af året, hvor brasenerne samles på lavt vand i forbindelse med gydning eller i tilløb/afløb ved søerne. Læs mere om biomanipulation og opfiskning af brasener.

 

Brasenens fjender

Brasenyngel har mange fjender og ædes meget ofte af søens rovfisk. De større brasener har et godt forsvar mod fjenderne i deres højryggede form, som gør det svært at sluge dem.

Nomade adfærd hos store brasener kan komplicere sørestaurering

Et forskningsprojekt under fiskeplejen, udført af DTU Aqua, har vist at store brasener flytter rundt mellem søer i et tilsyneladende uforudsigeligt mønster. Et langtidsstudie viste at op til 37% af en brasenbestand større end 30 cm kan vandre til nabosøer i løbet af et år. Denne nomade adfærd kan være en udfordring hvis man laver opfiskninger i søer, der er forbundet til andre søer, fordi de opfiskede brasener i løbet af relativ kort tid bliver erstattet af indvandrede brasener. Læs mere om normade adfærd hos brasener.

Af Lene Jacobsen og Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/brasen/miljoe
24 MARTS 2023