Brasenens alder og vækst

Fiskens alder kan aflæses på de store skæl.
Brasenen vokser godt, hvis der er føde nok. Fiskens alder kan aflæses på de store skæl, hvor der dannes årringe lige som hos mange andre fiskearter.

Brasenen vokser langsomt

Brasenen vokser som regel langsomt, og den opnår først en størrelse på 30-40 cm efter 8-20 år. I nogle tilfælde kan brasenen blive op til 60-70 cm. Væksten afhænger af miljøforholdene i søen. Læs mere om brasenens vækst. 

En brasenårgang kan forsvinde

Brasenens yngel gydes sent på foråret, hvor der ofte er meget yngel af rovfisk, der kan gøre et stort indhug i de nyklækkede larver. Under særlige forhold kan hele årgange brasener derfor forsvinde. Læs mere om årgange af brasener, der forsvinder. 

Brasenen bliver høj over ryggen

Efter de første par leveår vokser brasenen sig højere over ryggen. Ved 8-10 cm er den tydeligt meget højere over ryggen end de andre karpefisk. Det er en fordel, fordi brasenen derved er sværere at æde for rovfisk. Læs mere om, at brasenen bliver høj over ryggen. 

Sen kønsmodning

Hannerne kønsmodner typisk, når de er 4-5 år gamle, mens hunnerne først bliver kønsmodne efter 6-8 år. Læs mere om brasenens kønsmodning. 

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/brasen/alder_og_stoerrelse
24 JULI 2024