Opfiskning af fredfisk

Opfiskning_af_fredfisk_Opfiskning af fredfisk med vod, hvor fiskene fanges i en stor netpose.

Når tilførslen af næringsstoffer til en sø reduceres væsentligt, burde søens vand blive klarere. Men hvis søens vand alligevel ikke bliver klart på grund af for mange alger, kan det skyldes fiskebestanden. 

Hvis der er rigtig mange fredfisk som skaller og brasener, vil der stadig være mange alger. Fiskene æder nemlig de dyreplankton, som fx dafnier og andre smådyr, der ellers skulle æde algerne og dermed gøre vandet klarere.

Biomanipulation

Man kan forsøge at forbedre søens miljøtilstand ved at fjerne en stor del af fredfiskene. Det kaldes biomanipulation, fordi man ændrer eller manipulerer den bestand af fisk, der er i søen.

Fredfiskene fiskes op

Fredfiskene kan fx fjernes ved at fiske med trawl eller vod. Det kræver en stor indsats, for der skal fjernes rigtig mange fisk, hvis det skal have en virkning. Især er det vigtigt at få ram på de store brasener, der også er med til at mudre bunden op og gøre sigtdybden dårligere.

Der skal fjernes mange fisk

Hvis man skal ændre på søens miljøtilstand ved at fjerne fredfisk, viser erfaringerne, at en stor del af søens fredfisk skal fjernes. Der skal fjernes mellem 80 og 90 % af biomassen (vægten) af fredfiskene i søen eller en mængde på mere end 200 kg /ha, for at det hjælper.

Det skal gøres over få år.

Opfiskningen skal gøres effektivt og i løbet af 1-3 år. Ellers vil de fisk, der er tilbage, bare få endnu bedre betingelser. De vil så formere sig og genskabe bestandens størrelse på kort tid, og der vil ikke være nogen virkning af opfiskningen.

Opfiskningen skal gentages

Erfaringerne siger, at virkningen af en effektiv opfiskning varer i måske 5-8 år. Derefter er der risiko for, at fredfiskebestanden vokser igen, og søens tilstand ændrer sig tilbage. Derfor skal man regne med at gentage opfiskningen på et tidspunkt.  

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kaldes skalle og brasen både skidtfisk og fredfisk? Se svaret her.
Hvem kan lave opfiskning? Se svaret her.
Vil opfiskning være godt for min sø? Se svaret her.
Er det smart at fjerne fiskene, når de samler sig om vinteren eller foråret under gydning? Se svaret her.
Hvad sker der med rovfiskene, når der fiskes op? Se svaret her. 

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/opfiskning-af-fredfisk
18 JULI 2024