Iltning af bundvand

Hald_Soe_
Hald Sø var tidligere meget forurenet. Men nu er søens miljøtilstand meget bedre efter en kraftig reduktion i udledningen af næringsstoffer, kombineret med iltning af bundvandet.

I nogle søer bliver vandet ved med at have et stort indhold af næringsstoffer, selvom tilførslen af fosfor og kvælstof udefra er blevet mindre. 

Det skyldes, at der ligger en masse fosfor ophobet i søbunden fra tidligere tider. Dette fosfor siver langsomt op i søens vand, og algerne kan blive ved med at gro og give uklart vand. Det kan tage lang tid, måske 20-30 år, før puljen af fosfor i søbunden er brugt op. 

Dårlige iltforhold ved bunden

I dybe søer kan der ske lagdeling af vandet om sommeren. Der kommer ikke frisk ilt ned til bundvandet, og ilten kan forsvinde i bundvandet. Det sker, fordi døde alger og andet på søbunden nedbrydes og bruger ilten op. Læs mere om lagdeling og iltsvind. 

Fosfor frigives, når der ingen ilt er

Når der bliver iltfrit ved bunden, siver der fosfor ud fra bundmaterialet til vandet. På den måde bliver der atter meget fosfor i bundvandet, som algerne kan gro af. Når vandet om efteråret bliver blandet op med resten af søvandet, kommer der igen et højt fosforindhold i hele søen, som gør, at søens miljø forbliver dårligt.

Bundvandet bliver iltet

For at undgå, at fosfor i søbunden bliver frigivet, kan man sørge for, at der ikke bliver iltfrit ved bunden. Det kan ske ved at ilte bundvandet. Hermed sørger man for, at fosfor kan bindes i søbunden igen, og samtidig er det igen muligt for fisk og smådyr at leve ved bunden. 

Det er særligt vigtigt at ilte vandet i dybe søer, som er lagdelte om sommeren i længere perioder, og hvor vinden ikke kan skabe så meget bevægelse i vandet, at bundvandet kan blive iltet. 

Iltanlæg sørger for ilt til bundvandet

Iltning af søbunden er en ret krævende proces. Det sker ved, at der opstilles et iltanlæg på land med lange slanger, der er lagt ud i søens dybe områder. I enden af slangerne sidder der diffusere, som sender ilt ud i et område af søen. 

I Hald sø (36 m dyb) ved Viborg har myndighederne etableret et iltningssystem med 8 diffusere, der ilter de dybeste områder af søen. Herved er det lykkes at skabe gode iltforhold ved bunden, og fosfor indholdet i bundvandet er blevet lavt igen. Metoden er også anvendt i andre danske søer, bl.a. i Furesøen. 

Iltningen skal foregå over en årrække, så der bliver ved med at være ilt ved bunden og et lavt fosforindhold i vandet. 

Ofte stillede spørgsmål

Kan man selv ilte bundvandet? Se svaret her.  

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/iltning-af-bundvand
18 JULI 2024