Kemisk behandling

Frederiksborg_Slot
Frederiksborg Slotssø er bl.a. blevet restaureret ved tilsætning af aluminiumssalte.

I nogle søer bliver vandet ved med at have et stort indhold af næringsstoffer, selv om tilførslen af fosfor og kvælstof udefra er blevet mindre.

Det skyldes, at der ligger en masse fosfor ophobet i søbunden fra tidligere tider. Dette fosfor siver langsomt op i søens vand, og algerne kan blive ved med at gro og give uklart vand. Det kan tage lang tid, måske 20-30 år, før puljen af fosfor i søbunden er brugt op.

Aluminiumssalte kan binde fosfor

For at undgå, at fosfor frigives og siver op i søens vand, kan man ved kemisk behandling sørge for, at søbunden kan holde bedre på fosforen. Det kan ske ved at tilsætte metalforbindelser, som f.eks. aluminiumsalte.

Aluminium binder sig til fosfor i søbunden, og samtidig binder det sig også til partikler og fosfor i vandet, som så synker til bunds. På den måde er der mindre fosfor i vandet og mindre næring til algernes vækst.

Aluminiumssalte tilsættes søvandet

Aluminium tilsættes i helt bestemte mængder som aluminiumssalte, så det får den ønskede virkning. Stoffet fordeleles nøje over hele søen ved hjælp af både. I løbet af kort tid ses en opklaring af vandet.

Man kan ikke bruge metoden, hvis pH er lavere end 5. 

Metoden er forholdsvis ny i Danmark og har været brugt i et antal søer, bl.a. Frederiksborg Slotssø på Nordsjælland og Sønderby Sø på Fyn. Det ser i nogle tilfælde ud til at give gode resultater, selvom langtidsvirkningerne endnu ikke er kendt.   

Ofte stillede spørgsmål

Er aluminium giftigt for fiskene? Se svaret her.
Kan man bruge det i alle søer? Se svaret her.
Hvad hvis der er iltfrit på bunden? Se svaret her. 

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/kemisk-behandling
18 JULI 2024