Kemisk behandling - Ofte stillede spørgsmål

Er aluminium giftigt for fiskene?

Der er ingen undersøgelser, der tyder på, at der er forhøjet indhold af aluminium eller andre tungmetaller i de fisk, der lever i søen. 

Kan man bruge aluminium i alle søer?

Det er vigtigt, at pH ikke er for høj (over 9) eller lav (under 5,5), så virker metoden ikke.  

Hvad hvis der er iltfrit på bunden?

Aluminiumssaltene binder fosfor, selv om der er iltfrit.


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/kemisk-behandling/faq-til-kemisk-behandling
17 MAJ 2022