Sø med uklart vand - det er alger som gør vandet uklart

Sådan bliver du Vandmiljøagent og undersøger vandmiljøet

I mange søer er der ingen viden om miljøtilstanden. Du kan hjælpe med til at skaffe viden ved at blive Vandmiljøagent for den sø, du fisker i eller færdes ved.

Vandmiljøagenten måler jævnligt vandets klarhed (sigtdybden) i søen og registrerer disse målinger elektronisk. Viden om sigtdybden, og hvordan den udvikler sig, er et rigtig godt udgangspunkt, når DTU Aqua skal rådgive om fiskebestanden i en sø. 

Sådan bliver du Vandmiljøagent

Hvis du vil være Vandmiljøagent i en bestemt sø, skal du først tilmelde dig via Fangstjournalen. Hvis du ikke allerede er bruger, skal du oprette en profil, og her uden kan du ansøge om at blive Vandmiljøagent for en bestemt sø.

Herefter vil DTU Aqua behandle din ansøgning. Når du er blevet Vandmiljøagent, vil du få tilsendt en hvid skive, kaldet en Secchi-skive. Herefter kan du gå i gang med at måle sigtdybden.

Vandmiljøagenten måler sigtdybde 

Som Vandmiljøagent skal du måle sigtdybden i din sø et antal gange om året, helst mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret (maj – oktober) men gerne oftere, f.eks. hver 14. dag i sommerperioden og en gang om måneden resten af året. Vandets klarhed og dermed sigtdybden varierer ofte meget i løbet af året, derfor er det vigtigt med flere målinger. 

Dine målinger af sigtdybden skal du registrere online via din side på Fangstjournalen. Første gang du registrere målinger skal du angive din målestations position i søen. Herefter tilføjer du dine målinger. Det er også muligt at have flere målestationer, der måles, hver gang du er ude.


Se hvordan du gør:  Video om måling af sigtdybde

Kig efter vandremuslinger

Som Vandmiljøagent er det en god ide også at registrere, om der er vandremuslinger i din sø. Læs mere om vandremuslingen her.

Info om Vandmiljøagent

Alle kan blive Vandmiljøagent

For at blive Vandmiljøagent skal du have lov til at færdes på den sø, du vil undersøge. Du skal også have mulighed for at sejle med en båd. Du kan tilmelde dig som privatperson eller som fiskeriforening, skoleklasse el. lign. Hvis I melder jer som forening eller skoleklasse, skal der være en ansvarlig kontaktperson. Melder flere personer eller grupper sig til som Vandmiljøagent for samme sø, kan de evt. deles om opgaven.

Sigtdybden sladrer om søens miljøtilstand

Sigtdybden er et mål for vandets klarhed og dermed for vandkvaliteten. Er vandet uklart, er det som hovedregel et udtryk for, at der er mange alger i vandet. Vandets klarhed er afgørende for, om der kommer lys ned på bunden, sådan at der kan vokse planter. Det er vigtigt at kende vandets klarhed for at vide hvilke fisk, der har muligheder for at trives i søen.  Læs mere om sigtdybden og søens fisk

Sigtdybden er nem at måle

Man skal bruge en båd, når man måler sigtdybde. Rent praktisk måler man sigtdybden, ved at man på dybt vand sænker en hvid skive (Secchi-skive) ned i vandet, indtil den ikke længere kan ses. Man trækker Secchi-skiven langsomt op igen, og lige dér, hvor Secchi-skiven lige nøjagtig kan anes igen, har man den dybde, der kaldes sigtdybden. 

Hvis man kan se bunden, skal man finde et dybere sted at sænke Secchi-skiven ned på, ellers får man ikke det rigtige mål for sigtdybden. Vandet i lavvandede søer kan i nogle tilfælde være så klart, at man kan se bunden på det dybeste sted i søen. Er man på det dybeste sted i en sø og har "sigt til bunden" (Secchi-skiven ligger på bunden og er synlig), noteres dette.

Du skal altid måle sigtdybden i skyggesiden af båden, ellers snyder solens stråler dig. Man måler ikke sigtdybden i helt lavvandede områder, hvor uklarhed i vandet kan skyldes bølgeskvulp og bundmateriale, der skyller rundt (mudder osv). 

Endelig er det bedst at måle på omtrent samme position hver gang, så man kan være sikker på, at evt. forskelle i sigtdybden skyldes en reel forskel i vandkvaliteten. Det er altså en god ide, at man allerede ved sin første måling finder et dybt område uden vandplanter, hvor man kan være sikker på, at man aldrig kan se bunden, selv ved meget klart vand (det kan dog være umuligt i en lavvandet sø). På denne måde kan man være sikker på, at målingerne kan bruges som led i en tidsserie, der beskriver udviklingen af søens tilstand. 

Du får tilsendt en Secchi-skive

Når du er tilmeldt og godkendt som Vandmiljøagent, vil du få tilsendt en Secchi-skive til at måle sigtdybden med.


Vandremuslinger gør vandet klart

Som Vandmiljøagent er det også en god ide at kigge efter vandremuslinger i din sø. Vandremuslingen er en fremmed art, der er blevet spredt af os mennesker til en del af vores ferske vande. Vandremuslingen betyder meget for sigtdybden, fordi den æder alger, så vandet ofte bliver mere klart. Den kan hurtigt blive meget talrig i søer, hvor den spredes til, og kan have negative virkninger på søens dyreliv.  Læs mere om vandremusling.

Vandremuslinger - Fotograf Henrik Baktoft

Det er vigtigt at vide, om vandremuslingen er til stede i søen eller ej for at kunne tolke sigtdybdemålingerne korrekt. 

Vandmiljøagenten ser efter vandremuslinger

Du finder nemt vandremuslingen på lavere vand med fast bund samt på faste overflader (f.eks. pæle, broer og lignende). Den er nem at kende. Vandremuslingen er 1-4 cm lang og har karakteristiske sorte zig-zag striber. Den sidder fast ved hjælp af tråde lige som blåmuslinger, og muslingerne sidder ofte sammen i store klumper. Den kan ikke forveksles med de naturligt forekommende ferskvandsmuslinger. 

Du kan tage et billede af muslingen og sende det til DTU Aqua. Så kan vi afgøre, om det er en vandremusling.    

Du kan nemt melde dig ud af ordningen

Vi håber, at du som Vandmiljøagent er villig til at investere lidt tid i at få vigtig viden om miljøet i din sø. Ønsker du på et tidspunkt ikke længere at være med, skal du blot sende en mail til DTU Aqua og meddele dette. 

Har alle søer interesse?

Det korte svar er ja. Også i småsøer er det meget vigtigt at kende sigtdybden. Dog sender vi kun Secchi-skiver ud til Vandmiljøagenter, der vil måle i søer, hvor der er almindelig adgang til fiskeriet, f.eks. hvor fiskeretten er udlejet til en forening, ved salg af dagkort eller ved "frit fiskeri". Put-and-take søer er ikke omfattet af ordningen.

Ofte stillede spørgsmål 

Hvorfor skal man måle sigtdybden mange gange om året? Se svaret her.
Jeg har ingen båd, kan jeg ikke måle fra min badebro? Se svaret her.
Kan vi være flere Vandmiljøagenter i samme sø? Se svaret her.
Hvad hvis søen er så lavvandet, at jeg altid kan se bunden? Se svaret her.
Hvor stor er sigtdybden i en klar og en uklar sø? Se svaret her. 

Af Lene Jacobsen og Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/saadan-bliver-du-mijloeagent-og-undersoeger-sigtdybden
24 JULI 2024