Sådan bliver du vandmiljøagent - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal man måle sigtdybde mange gange om året?

Sigtdybden kan være meget forskellig i løbet af året, f.eks. om sommeren, hvor søen ofte er uklar, især sidst på sommeren. Det er fordi, sommerens varme og lys gør, at algerne i vandet kan vokse rigtig godt. De uklare søer kan til gengæld blive mere klare om vinteren, når den lave temperatur gør, at algerne ikke kan gro ret meget. Derfor er det godt at have målt sigtdybden mange gange om året, så man ikke kun har målt i en periode, der ikke er typisk for søen.

Jeg har ingen båd, kan jeg ikke måle fra min badebro?

Det er bedst at måle sigtdybden fra en båd. Hvis vandet er lavt, eller der er hvirvlet mudder op, som det kan ske på lavere vand i søen, vil man ikke få det rigtige mål for sigtdybden ved at stå på en bro. Hvis vandet er klart, er det vigtigt, at man kan måle sigtdybden på et dybt sted i søen. Ellers kommer man nemt til bare at måle ned til bunden. 

Kan vi være flere Vandmiljøagenter i samme sø?  

Det kan man godt, men DTU Aqua vil tilstræbe, at der højst er en eller to Vandmiljøagenter pr. sø, der får udleveret Secchi-skive. 

Hvad hvis søen er så lavvandet, at jeg altid kan se til bunden? 

Så er der ikke så meget andet at gøre end at finde det absolut dybeste sted og notere, at der er sigt til bunden. 

Hvor stor er sigtdybden i en klar og en uklar sø?

Det varierer selvsagt meget. I Danmark har vi klarvandede søer med en sigtdybde helt ned til 5-6 meter, mens søer med sigtdybde om sommeren på 2-3 m også kaldes klarvandede. De uklare søer i Danmark har ofte en sigtdybde på 40-80 cm, men sigtdybden kan være helt ned til 10-20 cm.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/saadan-undersoeger-du-vandmiljoet/saadan-bliver-du-mijloeagent-og-undersoeger-sigtdybden/faq-til-saadan-bliver-du-miljoeagent-og-undersoeger-soens-vandmiljoe
24 JULI 2024