Opfiskning af fredfisk - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kaldes skalle og brasen både skidtfisk og fredfisk?

Skaller og brasener bliver også kaldt skidtfisk – fordi de findes i store mængder i de beskidte eller uklare søer og ikke har nogen værdi som spisefisk. Men de samme fisk har også et pænere navn, nemlig fredfisk, fordi de kun æder smådyr og ikke jager andre fisk. 

Hvem kan lave opfiskning?

Som regel laves opfiskningen af miljømyndigheden, ofte kommunen, der måske har et samarbejde med en fisker på søen eller et konsulentfirma med det rette udstyr. 

Vil opfiskning være godt for min sø?

Hvis søens miljøtilstand er i bedring, og fosforniveauet er tilpas lavt, er der en god chance for, at en opfiskning af skidtfisk kan ændre balancen i søen. Man skal regne med, at opfiskningen skal gentages flere gange for at få en effekt. Læs mere om, hvornår man laver biomanipulation

Er det smart at fjerne fiskene, når de samler sig om vinteren eller foråret under gydning?

Mange skaller og brasener søger op i tilløbene til søen om vinteren, hvor de står i meget tætte stimer. Det giver en mulighed for, at man kan opfiske på en meget effektiv måde i vandløbet. Det er også brugt at fiske store brasener op under gydningen om foråret, hvor de alle samles på ret lavt vand.

Hvad sker der med rovfiskene, når der fiskes op?

Opfiskningen foregår som regel ved vodtræk. De rovfisk, der fanges i voddet, bliver sorteret fra og sat ud i søen igen.


https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/opfiskning-af-fredfisk/faq-til-opfiskning-af-fredfisk
24 JULI 2024