Geddens formering


Geddens klæbende æg og den nyklækkede larve med blommesæk hæfter sig fast til vegetation, grene o. lign.

Gedden gyder i april

Temperaturen bestemmer, hvornår gedderne begynder at gyde. Normalt sker det først, når vandet er mindst 6°C varmt om dagen, samtidig med at temperaturen stiger. Når temperaturen når 9°C, topper gydningen. Gydeperioden varer normalt 2-3 uger midt i april, men kan under visse forhold vare længere. Den kan således starte allerede sidst i marts og slutte i begyndelsen af maj. Læs mere om geddernes gydning.

Gydningen foregår på lavt vand

Gedden gyder helst på helt lavt vand i områder dækket af vegetation. Den benytter gerne en oversvømmet eng ved søbredden. Her varmes vandet hurtigt op, og æggene klækker dermed også hurtigere.Læs mere om gydeområder.

Geddernes gydeadfærd

Hannerne ankommer til gydepladsen før hunnerne, og ofte deltager flere hanner på skift i gydningen med den samme hun. Hunnen forlader gydeområdet igen, når æggene er gydt, op til 40.000 æg per kilo kropsvægt, men hannerne kan blive stående og vente på, at den næste hun skal ankomme. Læs mere om geddens spændende gydeadfærd.

Tidspunktet for klækning afhængig af temperaturen

Tiden fra gydning til klækning kan variere meget, afhængigt af temperaturen. Efter klækningen søger den spæde yngel hen til en plante, hvor den hæfter sig fast med et klæbeorgan forrest på hovedet. Læs mere om klækning og larveudvikling.

Gydevandringer

Gedden kan vandre langt for at finde en egnet gydeplads. Det gælder især gedder, der lever i vandløb og i brakvandsområder. Læs mere om gydevandringer.

 

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/gedde/formering
8 JUNI 2023