Gedde mærket med floytag. Aflæs nummer og indrapporter til DTU Aquapor

Hjælp med at indsamle info om de unikke brakvandsgedder

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder på kysten ved Sydsjælland, Lolland Falster og Møn.

I øjeblikket arbejder DTU Aqua med et mærkningsforsøg, hvor et stort antal brakvandsgedder i områderne ved Stege Nor og Jungshoved Nor bliver mærket med et såkaldt Floy-tag. Det sker, for at få ny viden om de unikke bestande af brakvandsgedder, som vi kan bruge i forvaltningen, til glæde for alle der holder af at fange en gedde. Projektet foregår i samarbejde med Fishing Zealand.

Bliv Fokusfisker - tilmeld dig og få info!

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder især i områderne Stege Nor og Jungshoved Nor.

Tilmeld DTU Aqua kursus

Vi vil gerne have dig til at indrapportere dine fangster af gedder, og registrere både umærkede og mærkede gedder. Hvis du vil være en del af projektet og hjælpe forskningen, kan du melde dig som Fokusfisker nedenfor. Som Fokusfisker vil vi gerne have, at du fisker i områderne ca. 1 gang om måneden -og selvfølgelig gerne mere. Du vil jævnlig få oplysninger og nyheder fra projektet, og derfor skal du tilmelde dig, så vi kan kontakte dig  - klik på tilmeld og udfylde formularen, det tager under et minut.

Når vi får mærket rigtig mange gedder og får mange indrapporterede fangster af både mærkede og umærkede gedder, kan vi beregne tætheden af gedder og efterhånden også beskrive udviklingen i bestanden. Det vil være vigtig viden i forhold til at vurdere effekten af den nuværende beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om andre sider af geddernes biologi, fx vandringer og vækst.

Brug Fangstjournalen når du er på fisketur efter brakvandsgedder

Fokusfiskere såvel som den almindelige lystfisker skal indrapportere fisketure og fangster via Fangstjournalen. Du skal indrapportere både mærkede og umærkede gedder, men også fisketure hvor du ikke fanger noget.

Fangstjournalen er et smart redskab med masser af muligheder for lystfiskeren. Fangstjournalen er udgivet af DTU Aqua og findes både som app og kan hentes hos App Store eller Google Play og som browser- eller computerversion, som du finder her: fangstjournalen.dtu.dk.

Klik på ikonet for at downloade app`en til iPhone eller Android:

Download App - Fangstjournal          Google Play - Fangstjournal -DTU - App

Bemærk at dine fangster i Fangstjournalen sagtens kan gøres ”hemmelige”, så du ikke behøver afsløre dine ”hot-spots” Det vil sige, at kun DTU Aqua vil kunne se hvor og hvor mange fisk, du har fanget, og data vil kun blive brugt som overordnede baggrundsdata til at beskrive udviklingen i geddebestanden.

Læs mere om Fangstjournalen...

Nogle gedder er mærket med et Floy-tag

Mærkningen af brakvandsgedderne i Stege Nor og Jungshoved Nor er startet i marts 2016 og DTU Aqua fortsætter mærkningen i samarbejde med en gruppe kaldet Mærkefiskere. Mærkefiskerne er blevet specielt uddannet til at mærke gedder og vil i den kommende tid forsætte mærkningen, så der kan blive mærket et stort antal gedder.

Hjælp forskerne – indrapportér din fangst

Når du fanger en brakvandsgedde bør du altid indrapportere den i Fangstjournalen.Hvis den er mærket, skrives mærkenummeret, som står på Floy-tagget ind i rubrikken ”mærkenummer”. Samtidig har vi brug for geddens længde eller vægt, og gerne begge dele.

Det er meget vigtigt at du indrapporter så mange fisketure efter gedder som du kan og det er både dem med og dem uden fangst der er vigtige. Det er også vigtigt at det er alle gedder fra en fisketur – både de mærkede og de umærkede – der indrapporteres. Hører vi kun om de mærkede gedder (eller umærkede), giver det problemer ved beregninger af bestandsstørrelser.

Hvis du ikke har mulighed for at indrapportere din fangst via fangstjournalen, så beder vi dig skrive til DTU Aqua på denne mail-adresse:gedde@aqua.dtu.dk.

Floy-tagget, som brakvandsgedderne har fået monteret, er monteret lige under rygfinnen. De er enten gule eller røde. Hvert mærke har en unik kode bestående af 1-2 bogstaver efterfulgt af 4 tal.

Brakvandsgedde mærket med floy-tag i Stege Nor

Mærkerne kan være tilgroede med alger og derfor svære at få øje på. Algerne kan dog forholdsvis let skrabes af, så floy-tag koden kan aflæses. På fotoet til venstre og i midten ses det tilgroede floy-tag ved geddens rygfinne. Til højre ses mærket efter algebelægningen er skrabet af.

Hvis du finder en død gedde med et mærke, vil vi gerne have, at du indsender mærket til os med oplysninger om gedden (findested, dato, længde og evt. også tilstand).

Vi håber alle der fisker efter brakvandsgedder vil indrapportere deres fisketure i Fangstjournalen. 
Af Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/gedde/brakvandsgedder?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=10-03-20016-Nyhedsbrev
18 JULI 2024