Skallen og det omgivende miljø

Skaller.
Mange skaller i en sø kan fastholde søen i en dårlig miljøtilstand med uklart vand. Opfiskning af skaller kan være med til at sikre en bedre økologisk balance og renere vand i søen.

Skaller kan gøre vandet uklart

Skallen lever blandt andet af dyreplankton. Er der mange skaller i en sø, er der derfor også få dyreplankton. Det betyder, at mængden af planteplankton, som er dyreplanktonets føde, øges, og vandet bliver uklart. Læs mere om skallens rolle for søens miljø.   

Skallerne kan give aborrerne hård konkurrence

I søer med mange skaller er der kamp om føden. Det kan gå ud over aborren, som under visse miljøforhold er skallen underlegen, når det gælder om at få fat på føden. Læs mere om fødekonkurrence mellem skalle og aborre. 

Skallen har mange fjender

Skallen lever livet farligt. Det skyldes, at den er en vigtig byttefisk for både rovfisk og fugle. Både gedde, sandart og aborre har ofte skalle på menuen, ligesom andre rovfisk, fx ål, også æder dem. Fiskehejren tager også gerne skaller, og skarven æder især de store skaller. Læs mere om skallens mange fjender.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.    

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/skalle/miljoe
19 JULI 2024