Skallens alder og vækst

Skaller vokser bedst i klart vand.
Skallerne vokser bedst i søer med klart vand, hvor bestandene er mindst, og der er føde nok.

Vækst afhænger af fødeudbud og tæthed

Set i forhold til mange andre fiskearter er skallens vækst forholdsvis langsom. Væksten afhænger meget af, hvor meget føde, der er til rådighed, og hvor intens fødekonkurrencen er. Læs mere om skallens vækst. De største skaller finder man i klarvandede søer

I klarvandede søer finder man få, men store skaller. Her er der nemlig mange undervandsplanter, ikke så mange konkurrenter og de bedste betingelser for at søge føde, gyde og finde skjulesteder. 

I uklare søer er der derimod rigtig mange små og næsten ingen store skaller. Læs mere om, hvorfor skallebestanden ændrer sig, når søen bliver uklar. Hurtig vækst i brakvand

Den største kendte skalle fra Danmark var 47 cm lang og havde en alder på 14-15 år. 

Skaller i brakvand vokser hurtigere end i ferskvand, og en brakvands skalle kan blive 24 cm på blot 4 år. Læs mere om skallens vækst. Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.    

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/skalle/alder_og_stoerrelse
19 JULI 2024