Skallens føde og adfærd

Vinter ved Søgård Sø. Foto: Anders Eriksen
Vinter ved Søgård Sø, hvor DTU Aqua bl.a. har vist, at en stor del af skallerne vandrer ud af søen. 

Små skaller æder dyreplankton, store skaller lidt af hvert

Skallen lever i de første år af små og store dyreplankton. Lidt større skaller lever især af de insekter og andre smådyr, der findes i eller på søbunden, mens de allerstørste skaller har mange forskellige fødeemner på menuen. Læs mere om skallernes fødevalg. 

Fødevalget ændrer sig gennem året

Skallen indtager føde året rundt, men den æder mest om sommeren. Læs mere om skallernes føde og vækst sommer og vinter. 

Tøsedrenge og vovehalse

Skaller foretager vandringer ud af søen om vinteren. Det sker for at beskytte sig mod rovfisk i en tid, hvor føden er knap og temperaturen lav - men ikke alle skaller deltager i vandringen. 

Nogle skaller bliver tilbage i søen. Det hænger sammen med skallernes kondition om efteråret, da det koster energi at vandre. Men det hænger også sammen med skallernes adfærdstype eller ”personlighed”, om man vil. Det er nemlig farligt og kræver gåpåmod at vandre. Læs mere om tøsedrenge og vovehalse. 

Skaller har forskellige levesteder i klart og uklart vand

I klarvandede søer finder man ofte skallerne i stimer, og de søger ofte skjul om dagen. 

I de uklare søer er skallerne mere spredte, i det mindste om dagen. Læs mere om skallens levesteder i klart og uklart vand.   

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.    

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/skalle/foede_og_adfaerd
19 JULI 2024