Aborrens levesteder

Aborren er almindelig i næsten alle danske søer
Aborren er almindelig i næsten alle danske søer.

Aborre lever i søer, vandløb og kystnære områder

Aborren lever i stort set alle danske søer og er derfor en af de mest almindelige fiskearter. Den forekommer også i største del af alle vandløb som hænger sammen med søer. Den er også kendt for at kunne leve i kystnære områder (brakvand).
Læs mere om aborrens udbredelse i Danmark.

De bedste levesteder for aborre er klare søer

I store klarvandede søer finder man gode bestande af aborre. Her er der nemlig mange undervandsplanter og derfor de bedste betingelser for at søge føde, gyde og finde skjulesteder.
Læs mere om hvorfor aborren trives i klarvandede søer.

Mange små og få store aborre i søer

Der er som regler mange flere små aborre i end sø end der er strore aborre, denne fordeling er helt naturlig. Det betyder at store aborre i højere grad er sårbare over fiskeri. 
Læs mere om forholdet mellem store og små og mængden af aborre i søer.

Aborre har krav til temperatur, ilt og pH

Aborre vokser bedst ved temperaturer omkring 23 °C. Den er meget fleksibel og kan klare både sure og basiske søer samt en saltholdighed op til 15 o/oo. Ved lave temperature kan den klare ganske lidt i vandet.
Læs mere om aborrens krav til søens vandkemi.

Aborre kan forsvinde i uklare søer med sandart

Under særlige forhold kan aborren tabe i konkurrence med gedde og sandart. Dette gælder især i lavede og uklare søer.
Læs mere om samspillet mellem aborre, gedde og sandart.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aborre/levested
24 JUNI 2024