Aborrens alder og størrelse

Store aborre er ofte gamle
Hos aborre kønsmodner hannerne før hunner og hunner vokser bedre end hanner.

Alder for kønsmodning forskellige mellem hanner og hunner

Hos aborre kønsmodne hannerne som regel tidligere end hunnerne og dette påvirker væksten hos de to køn. 
Læs mere om kønsmodning og alder hos aborre.

Hunaborre vokser hurtigere end hannerne

Aborrer opnår normalt en størrelse på 6-9 cm efter 1 år og 10-15 cm efter 2 år. En aborre på 25 cm fra en sund søbestand er typisk 5-7 år gammel. Brakvandsaborrer vokser hurtigere og når en længde på 25 cm efter blot 3-5 år. I tusindbrødrebestande opnår aborrerne aldrig en størrelse på 25 cm, selv ved en alder på over 10 år.
Læs mere om aborrens vækst.

Nogle søer har kun små aborre

Aborrens vækst er påvirket af en række faktorer. Når væksten er dårlig i yngelstadiet ender få aborrer som rovfisk. I sådanne søer ser man at søens aborrebestand består af små individer.
Læs mere om "tusindebrødre" hos aborre bestande.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aborre/alder_og_stoerrelse
28 MAJ 2024