Aborrens formering

Aborre æg i guirlander. Fotograf Jonas Thormar og kilde: www.livetunderoverfladen.dk
Aborren gyder sine æg i guirlander på vegetation og nedfaldne grene. Foto Jonas Thormar.

Aborren gyder i april

Temperaturen bestemmer tiden fra befrugtning til klækning. De største og mest levedygtige larver klækkes fra æg udviklet ved 14 oC.
Læs mere om gydetidspunkt og krav til temperatur og pH.

Gydning på lavt vand med vegetation

Gydningen forgår normalt på forholdsvis lavt vand over områder, hvor der findes vegetation, nedfaldne grene/trærødder eller fast bund (sten m.m.). 
Læs mere om hvor aborren gyder.

Æggene hænger i guirlander

Hunner kan lægge op til 200.000 æg. Æggene ses ofte hængende som guirlander over vegetationen, grene eller sten. Flere hanner befrugter æggene fra den samme hun.
Læs mere om hvordan aborren gyder. 

Gydevandringer hos aborre i brakvand

Aborrer kan ikke reproducere hvis saltholdigheden er over 5-7 ‰. De bestande af aborrer, der opholder sig i fjord- og kystnæreområder, er derfor afhængige af at kunne foretage en gydevandring ind i ferskvand.
Læs mere om gydebiologi hos brakvandsaborren.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aborre/formering
28 MAJ 2024