Ålens føde og adfærd

Gulål
Gulål æder stort set al animalsk føde som f.eks. fisk og insektlarver, men kan dog også æde plantekost.

Ål er altædende

De små ålelarver lever af dyreplankton på vejen over Atlanten. Når de så bliver til gulål, æder de stort set al slags animalsk føde, som de kan gabe over. 

Ålene specialiserer sig ikke i særlige fødeemner, og derfor afspejler deres fødevalg som regel, hvad der er at finde i det område, de befinder sig i. Læs mere om, hvad ål kan æde. 

Ål er gode til at sulte

Ål kan undvære føde i lange perioder, og her i den nordlige del af deres udbredelsesområde faster ålene faktisk det meste af året. Kun i sommerhalvåret er vandet varmt nok til, at de æder. Læs mere om ålens gydevandring. 

Ålen jager ikke kun om natten

Ål er mest aktive om natten, men de æder gerne, hvad der kommer forbi deres skjulesteder, også om dagen. Mange sportsfiskere har fanget ål midt om dagen i højt solskin, men der er klart størst chance for at fange ål om natten. Læs mere om ålens fødesøgning.  

Ålens fjender

Ålen er en fed fisk med et højt næringsindhold. Især de større ål er et efterstræbt bytte. Læs mere om ålens fjender.  

Af Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 
https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aal/foede_og_adfaerd
24 JULI 2024