Ålens alder og vækst

Åleyngel
Åleyngel, fanget den 1. juni, hvor den er ved at få farvepigment.

Jo varmere vand, jo hurtigere vokser ål

I danske søer og vandløb, hvor temperaturen det meste af året er væsentlig lavere end de 25 °C, der er optimale for ål, vokser ålene temmelig langsomt, og en årlig tilvækst på 3-5 cm er normalt. Det betyder, at selv med masser af føde, er en ål på 60-85 cm typisk 10-20 år gammel. Læs mere om ålens vækst. 

Hvad sker der med en ål, som ikke kan forlade opvækstområdet?

Hvis ål forhindres i at vandre mod gydepladserne, kan de forblive på gulålstadiet i mange år, hvor de æder og vokser. Derfor finder man ofte de allerstørste og ældste ål i små isolerede vandhuller og moser. Læs mere om tussegamle ål.  

Blankål, gulål, glasål, spidssnudet og bredsnudet ål, hvad er det?

Kært barn har mange navne og ål ligeså. 

Glasål kalder man de helt små ål, der kommer ind til kysterne om foråret. Efter kort tid, pigmenterer de og ligner så rigtige små ål på 6-7 cm. Fra dette tidspunkt kalder man dem for gulål, da bugen ofte har et gulligt skær. Senere bliver de så til blankål, når de begynder vandringen mod havet. 

Nogle gulål har et tydeligt bredere hoved end andre, hvilket har givet anledning til skelnen mellem de to ”typer”.
Læs mere om de forskellige typer ål. 
 

Af Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.


 
https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aal/alder_og_stoerrelse
24 JULI 2024