Helt

Helt
Helt (Coregonus lavaretus)

Helten lever især i relativt store og dybe søer med klart, iltrigt vand. Der findes både stationære bestande og helt, der vandrer f.eks. mellem en fjord og en å. Helten lever både i vandløb og brakvand, f.eks. i Østersøen, i Ringkøbing Fjord.

Svævhelt og bundhelt

Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale særpræg. I Danmark forekommer to typer af helt, svævhelt og bundhelt. Svævhelt holder til i de frie vandmasser, hvor den lever af planktondyr. Bundhelt æder foruden planktondyr også bunddyr som insekter, snegle og muslinger.
Læs mere om fisk der æder dyreplankton

Gydning

Helten gyder overvejende om efteråret eller vinteren, når temperaturen er under 7 °C. Vandreformen søger op i vandløb og gyder fra september til december.

Hunnen kan gyde op til 50.000 æg. Æggene er indlejret i et tykt slimlag, der beskytter æggene, og klækningsprocenten er almindeligvis høj. Efter at have brugt blommemassen op, æder den spæde heltyngel planktondyr i de frie vandmasser.

Når helt-ynglen er vokset til en længde på 15-20 millimeter, søger den ind til området nær land og samles i stimer.

De store helt søger ud i søernes åbne vand, hvor de lever som rovfisk, blandt andet med mindre artsfæller på menuen.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Læs mere

 

https://www.fiskepleje.dk/da/fiskebiologi/helt
18 JUNI 2024