Litteratur om helt

 • Knud Rasmussen (1977): Træk af heltens biologi - levevis og levevilkår i Nissum Fjord. Specialerapport.
 • Ringkøbing Amtsråd (1978): Faunaen i Ringkøbing Fjord. I. Heltens tilbagegang. II. Faunaen i Ringkøbing Fjord. III. Heltens opgang i Skjern Å systemet vinteren 1977-78.
 • Ringkøbing Fjord – Skjern Å undersøgelsen, rapport vedrørende analyseprogrammets delprojekt 11. Udarbejdet af Kim Forchhammer, Institut for Genetik og Økologi, Århus Universitet.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1986): Nissum Fjord 1985. Helten i Nissum Fjord systemet, delrapport 7. Rapport udarbejdet af Bio/Consult v/Bjarne Moeslund og Jens Sund Laursen.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1988): Heltbestanden i Ringkøbing og Stadil Fjorde. Opgangen nov. – dec. 1987. Rapport udarbejdet af Rådgivende biologer Hansen & Wegner I/S v/Søren Berg.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1989): Mulige årsager til blodudtrækninger i huden og forringet kondition hos helt i Ringkøbing Fjord, sommeren 1988. Rapport udarbejdet af Bio/Consult v/Bjarne Moeslund og Simon B. Leonhard.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1989): Kønsfordeling, alder og vækstforhold hos helt i Skjern Å ved Kodbølstyrtet 1988. Notat udarbejdet af Rådgivende biologer Hansen & Wegner I/S v/Christian Dieperink.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1990): Alder, vækst og køn hos gydende helt fra Skjern Å og Storå 1989. Notat. Udarbejdet af ENVO – rådgivende biologer v/Christian Dieperink.
 • Poul Aagaard (1990): Heltbestanden i Storå. Vækst nr. 4/90.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1991): Alder, vækst og køn hos gydende helt fra Skjern Å og Storå 1990. Notat. Udarbejdet af Christian Dieperink.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1991): Gydende helt (Coregonus lavaretus L.) i Storåen. Notat. Udarbejdet af Bio/Consult v/Bjarne Moeslund.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1991): Bestandsestimat samt fordelingsbeskrivelse for helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde 1988. Tillæg til rapporten. Heltbestanden i Ringkøbing og Stadil Fjorde. Opgangen nov. – dec. 1987. Notat udarbejdet af stud. Scient. Hanne Vasegård.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1992): Gydende helt i Skjern Å og Storåen 1991. Notat udarbejdet af Bio/Consult v/Christian B. Hvidt.
 • Ringkjøbing Amtskommune (1992): En undersøgelse af heltlarvedriften i Storåen, Flynder Å og nedstrøms Byn Sø, marts/april 1992. Notat. Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/helt/helt_litteraturliste
19 JULI 2024