Blåfinnet tun

Blåfinnet tun

Nyt mærkeprojekt på blåfinnet tun.

Igen i år vil DTU Aqua, i samarbejde med hundredvis af frivillige fiskere, fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge tunens adfærd og vandring til og fra skandinaviske farvande.

En lignende undersøgelse af blåfinnet tun blev udført i 2017:

Læs mere om undersøgelsen: Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande 2017

Se en kort video om projektet: Blåfinnet tun i Danmark

Læs mere om de mærker som forskerne anvender for at få mere viden om tunenes adfærd 

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thynnus) er den største af tunarterne og kan bliver over 3 m lang og veje op til ca. 700 kg.

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som lever i store dele af Atlanterhavet. Den har to kendte gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet.

Historisk set var blåfinnet tun en vanlig gæst i skandinaviske farvande og også genstand for et betydeligt fiskeri, før den pludseligt forsvandt herfra for ca. 60 år siden. I de senere år er den blåfinnede tun vendt tilbage til de skandinaviske farvande.

Her på siden vil der løbende være opdateringer om projektets forløb.

Opdateringer fra DTU Aquas forskere:

Vellykket projekt

   

2.- 6. September 2018

De sidste dage har været overvældende travle, så her er en kort omtale.

Vejret har godt, og vi har fisket hver dag den seneste uge undtagen en enkelt dag, hvor vi skulle forberede de følgende dages fiskeri.

2. september: 13 fisk mærket.

3. september: Intet fiskeri fordi mærkeholdet skulle forberede mærkningen de kommende dage.

4. september: 11 fisk mærket.

5. september: 17 fisk mærket.

6. september: 2 fisk mærket.

Fredag var vejret for hårdt, og det samme gælder de næste dage, så vi stopper for denne omgang mærkning, forlader ”tun boblen” og går tilbage til andre gøremål. Projektet kan ikke betegnes som andet end en stor succes. Godt 400 frivillige har deltaget i projektet, og det var ikke blevet til noget uden dem, så der skal lyde en meget stor tak herfra til alle. I alt har vi i projektet mærket og genudsat 91 blåfinnet tun i Skagerrak, herunder 11 med PSAT-tags, 2 med akustiske tags og 2 med en kombination af PSAT og accelerometer-mærker.

Læs mere om de forskellige mærker der er anvendt på tun.

 Blåfinnet tun jager fisk i farvandet udenfor Skagen Havn

Blåfinnet tun springer i farvandet udfor Skagen Havn.

Tunens adfærd bliver bedst belyst ved at forskerne anvender flere typer mærker

 1. september 2018:

Vejret var igen godt i dag, og ca. 40 både deltog i at mærke tun. Igen var der en del tun i det område vi sejlede ud til. Det lykkedes os at mærke og genudsætte 10 tun i løbet af en lang dag. Tunene havde en længde fra 241 til 265 cm. Vi havde ny en mærkebåd i dag, med nyt setup og det virkede rigtig godt. Vi arbejder hele tiden med alle detaljer for at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt og med mindst muligt påvirkning af fisken. Springende tun var der også i dag, fantastisk at se disse kæmper gå helt ud af vandet.

Læs mere om de mærker som forskerne anvender for at få mere viden om tunenes adfærd

 

Stor interesse i tunens bevaring

 

30. august 2018:

I dag gik vi igen ud for at mærke tun. Ca. 40 både fra Danmark, Sverige og Tyskland deltog. Fantastisk opbakning. Det er tydeligt, at gruppen af fiskere er bredt sammensat af folk med alle mulige baggrunde, forenet i stor interesse i tunens bevaring. Folk er meget hjælpsomme både fiskerne imellem, og også skagboerne.

I dag kørte vi bare en kort dag, som alligevel blev lang, fordi der er 1,5 times sejlads til og fra fiskeområdet. Syv tun blev mærket og genudsat, inden det var tid til at sejle ind sidst på eftermiddagen. Tunene havde en længde fra 216 til 260 cm. Igen i dag var der springende tun, men dog knap så mange som i går. Fredag er der intet fiskeri – vejret er for dårligt.

Blåfinnet tun

Blåfinnet tun – 12 mærket og genudsat onsdag

29. august 2018:

Onsdag var endnu en dag med et superstærkt hold både på vandet. På trods af en lang og hård dag tirsdag var alle friske på at hjælpe forskningsprojektet til endnu en succes. Allerede 20 minutter efter start var den første tun klar til mærkning. Der blev mærket og genudsat i alt 12 tun fra 233 til 265 cm (estimeret vægt fra 225 – 330 kg), mens 9 andre bed på krogen, men slap væk, inden de blev mærket.

Mærkningen foregår ved, at tunen kortvarigt tages ombord på mærkebåden og omgående får en slange indsat i munden med masser af havvand for at sikre ilttilførslen. Herefter sættes mærket på, og der tages en lille prøve af fisken til genetisk forskning. Hele omgangen tager kun et par minutter, før tunen bliver sendt direkte tilbage i vandet. Tunen bliver taget ombord på båden, fordi mærkningen bliver både nemmere og sikrere for både fisken og mandskabet.

Vejret var godt det meste af dagen, og der var masser af jagende tun i overfladen. Rigtig mange så disse kæmpefisk springe helt fri af vandet. Så ja, en god dag på ”kontoret”. 

Blåfinnet tun

Verdensklasse – intet mindre

28. august 2018:

Det var et stærkt hold af danske, svenske og tyske både, der drog ud i dag, godt fyldt med optimisme efter lørdagens succes og fit for fight efter to dage i havn pga. vejret. Vejret var fornuftigt og blev bare bedre i løbet af dagen. Første bid var ligesom i lørdags efter få minutters fiskeri.

Mærkebåden havde sved på panden hele dagen, og resultatet blev 15 mærkede tun. 10 andre bed på krogen, men slap væk, inden de blev mærket. Alle svømmede videre i bedste vigør. De mærkede fisk var fra 221 cm til 260 cm (med en estimeret vægt fra 191 til 315 kg). Det er svært at få armene ned. Vi glæder os allerede til i morgen.

Blåfinnet tun forekommer igen i dansk farvand

Blåfinnet tun med mærker give forskerne ny viden om tunens adfærd. Copyright.

Fire blåfinnet tun fanget i Skandinavisk farvand er nu udstyret med satellit mærker

 

25. august 2018:

Sikke en dag. Vi var godt tyve både, der stævnede ud lørdag i løbet af formiddagen. Vejret var nogenlunde. Ganske kort tid efter igangsætningen af fiskeriet, var der tun på og herefter gik det slag i slag. Dagens resultat blev en masse tunobservationer og otte tun kroget. Fire tun blev mærket, tre undslap og en overlevede desværre ikke fighten. Den sidste er afrapporteret til den internationale tunkommision, og falder under deres forskningskvote. De mærkede tun målte fra 240 til 265 cm. En fantastisk start – fortsættelse følger.

Blåfinnet tun fanget i dansk farvand - 2018. Copyright Kim Birnie-Gauvin

Blåfinnet tun fanget i dansk farvand - 2018. Copyright Kim Birnie-Gauvin.

Faktaboks om mærkning af blåfinnet tun

 

Med hensyn til mærkerne anvender vi forskellige typer, som er designet til at give viden om tunens  adfærd, vækst, fangststed, temperatur-, dybde- og lysforhold som tunen opholder sig under.

Floy tags fra ICCAT (tunkommissionen). Et floy tag er et lille plastic mærke som har et unikt nummer, en adresse og en besked om at finderen får en dusør for at levere det tilbage til ICCAT. På den måde får ICCAT information mærke og fangststed og hvor meget fisken har vokset.

Pop up satellit archival tags (PSAT) mærker. Det er et mærke som gemmer oplysninger om de temperatur-, dybde- og lysforhold som fisken opholder sig under. Mærket er programmeret til at frigøre sig fra fisken og stige op til overfladen, hvor den sender de gemte data op til nogle satellitter hvorfra vi kan hente dem. Ved hjælp af at sammenligne data fra fisken og fra andre kilder, kan vi med en vis nøjagtighed beskrive hvor fisken har været i den tid mærket har siddet på.

Akustiske mærker, som udsender et kodet lydsignal, der bliver opfanget i et globalt system af lyttestationer organiseret under organisationen Ocean Tracking Network (OTN). Det specielle ved de mærker er, at de virker i mindst 10 år. Da tunen kan blive op til 40 år, giver et sådan mærke rigtig gode muligheder for at undersøge om tunen gentager sine vandringsmønstre år efter år.

Accelerometer mærker. De er nyudviklet og bygget til at sidde på tunen i ganske kort tid og måle fiskenes svømmeadfærd meget nøjagtigt. Herved kan vi meget detaljeret beskrive hvad fisken laver ude i havet under selve svømningen og fødesøgning.

Samlet giver de forskellige mærker vigtig viden og forståelse omkring tunens adfærd og det er nødvendigt for at kunne undersøge hvad, hvor og hvorfor tunen opfører sig som den gør. Hele dette setup kræver en stor indsats og derfor kan man ligeså godt få mest muligt ud af det og anvende de bedste mærker og et tilstrækkelig antal tun. Projektet kræver en kæmpeindsats og der deltager flere hundrede frivillige hjælpere. .

Tunen bliver håndteret så skånsomt som muligt og der bliver selvfølgelig gjort meget ud af at gøre mærkningen så kort som overhovedet muligt. Hvis vi er i tvivl om fiskenes tilstand bliver den ikke mærket men genudsat med det samme.

Hvordan klarer tunen sig så?
Ja, det kan vi selvfølgekig ikke sige for hver og en tun. Men vi får en kraftig indikation fra PSAT mærkerne. De mærker vi bruger i år er programmeret således at hvis mærket ligger stille i to dage frigør det sig automatisk, stiger op til overfladen og sender information om at det er der (også selvom programmeringen siger 12 måneder til pop up). Hvis fisken således dør efter mærkningen, får vi hurtigt besked om det. Indtil videre har vi ikke hørt fra nogen af de otte PSAT mærker, vi har påsat i år, hvilket vi tolker som et godt tegn for den måde vi mærker tunen på.

 

Se filmen fra projektet i 2017.

 

Læs denne artikel på engelsk

Viden om tun tilmeld nyhedsbrev

Af Kim Aarestrup, Brian MacKenzie og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Mere information om blåfinnet tun i dansk farvand

Succesfuld tagging af 18 tun i Danmark og Sverige (2017)

De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande (2017)

Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark (2017)

Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande (2017)

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/tun
18 AUGUST 2019