laks

Indlæg fra koordineringsgruppen for lakseudsætninger

Einar Eg Nielsen redegjorde for de forhold som betyder noget i forhold til at undgå indavl i bestandene.
Klik og se Einars Eeg Nielsens foredrag

Jakob Larsen fremlagde resultater fra elektrobefiskninger i tilløb til Storå nedstrøms Holstebro Vandkraftværk. Der var undersøgelser af bestanden af ungfisk herunder laks og ørred i Vegen Å (2014), Gryde Å (2013) og Råsted Lilleå (2012).
Klik og se Jakob Larsens foredrag

Per Søby fremlagde et projekt som kommunen har gennemført ved Nærrild Dambrug. Dambruget er nedlagt og der blev i forbindelse med fjernelse af opstemningen ansøgt om dispensation til at sænke vandstanden opstrøms, idet området er omfattet af §3. Der blev givet dispensation og vandstanden blev sænket med en meter. Der blev ligeledes etableret et projektsandfang for at opsamle det sediment som havde samlet sig i opstuvningszonen.
Klik og se Per Søbys foredrag

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksen
1 OKTOBER 2022