Strandkrabbe. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Strandkrabbe

Carcinus maenas

Almindelig strandkrabbe er den mest udbredte krabbe i Danmark.

Udseende

Strandkrabbens rygskjold er næsten helt glat og trapezformet med en svag tilspidsning mod bagenden. Farven på rygskjoldet kan variere, men er oftest grålig, brunlig eller grønlig. Skjoldet bliver sjældent mere end 5-6 cm bredt. Strandkrabben har ti ben, hvoraf de to forreste er udviklet til kraftige klosakse. Strandkrabben løber altid sidelæns og ofte meget hurtigt.

Udbredelse

Strandkrabber er udbredte over hele verden. I Danmark findes de fra Nordsøen og helt ind i Østersøen. Strandkrabben findes især, hvor der er sten, muslingebanker eller tangbælter.

Føde

Strandkrabben er stort set altædende og spiser muslinger, strandsnegle, rejer, tang, tanglopper, tanglus, fiskeæg, fiskelarver, hundestejler og kutlinger samt ådsler.

Gydning

Strandkrabber er kønsmodne, når de er 1-2 år gamle. Sidst på sommeren danner hunner og hanner par. To til fem måneder efter parring gyder hunnen æggene og hæfter dem til sine halefødder, hvor de sidder i månedsvis indtil klækning.

Efter klækning lever krabbelarverne frit i vandet. For hvert skalskifte ligner larverne mere og mere de voksne krabber, og efter 7-9 måneder slår de sig ned på bunden nær kysten.

Fjender

Strandkrabbens fjender er bl.a. sølvmåger, edderfugle og skrubber, men generelt er strandkrabbens skal en god beskyttelse mod fjender. Når krabben skifter skal, er den mere sårbar overfor fjender i 4-5 dage og bliver da også spist af f.eks. ål, hummere, ulke og andre krabber.

Læs mere

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/krabber/strandkrabbe
24 JULI 2024