Genetisk variation

Genetisk variation i f.eks. en ørredbestand kan have meget stor betydning for bestandens overlevelsesmuligheder, fordi variation giver bedre mulighed for at tilpasse sig ændrede miljøforhold. Genetisk variation er med andre ord en bestands råstof, som sikrer den fremtidige overlevelse.

Manglende genetisk variation kan f.eks. skyldes, at der er brugt for få moderfisk i opdræt af udsætningsfisk.

Et eksempel

Følgende tænkte eksempel illustrerer, at det er godt for en bestand at have meget genetisk variation, og skidt kun at have lidt genetisk variation.

  • Vi kigger på et gen i to "teoretiske" ørredbestande - bestand 1 og 2 i figuren.
  • Genet har betydning for modstandsdygtighed over for sygdomme, og hver fisk har to eksemplarer af genet  - vist som to farvede cirkler i hver fisk.
  • Der findes forskellige varianter (alleler) af genet med forskellige egenskaber - vist ved at cirklerne har forskellige farver.
  • I bestand 1 er der stor genetisk variation - cirklerne har flere forskellige farver.
  • I bestand 2 findes meget lidt genetisk variation - cirklerne har kun to farver.
  • Der dukker en alvorlig sygdom op. Kun den "røde" variant af genet giver modstandsdygtighed over for sygdommen. Fisk med den "røde" variant af genet overlever sygdommen, mens fisk, som ikke har denne variant, dør.
  • I bestand 1 overlevede en del fisk med den "røde" variant, og de kan føre bestanden videre. I bestand 2 er der ingen fisk med den "røde" variant, og bestanden uddør.

Figur, som viser to fiskebestande med forskellig genetisk variation
Eksempel på nedarvning af gen for modstandsdygtighed over for sygdomme.

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/fiskebiologi/populationsgenetik/variation
18 JUNI 2024