Populationsgenetik

Populationsgenetik er videnskaben om, hvordan arvelige egenskaber er fordelt inden for og imellem bestande.

Det er vigtigt at inddrage viden om populationsgenetik i forbindelse med fiskeudsætninger. Ved at undersøge fiskenes DNA kan man få en mængde oplysninger om fiskebestandene, som man ikke tidligere har haft adgang til. F.eks. kan man finde ud af, om ørred- eller laksebestanden i et vandløb er oprindelig, eller om der er tale om efterkommere af udsatte dambrugsfisk, og man kan undersøge, om der er brugt for få moderfisk i forbindelse med opdræt af udsætningsfisk, så der er fare for indavl.

På disse sider kan du få et lille grundkursus i genetik og læse mere om, hvorfor det er vigtigt at bevare fiskebestandenes genetiske variation og undgå indavl. Desuden er der retningslinjer for, hvordan opdræt og udsætninger af fisk bør foregå for at sikre genetisk variation, og du kan læse om den genetiske status for de vigtigste arter i fiskeplejen. I venstre sidemenu kan du navigere rundt til de emner, der har din interesse.

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/fiskebiologi/populationsgenetik
18 JUNI 2024