Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye og opdaterede foldere omkring lokale fiskeregler samt danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand og information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskeristyrelsen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2023

Torsk

&

Laks

Maks. én torsk og én laks om dagen, også i 2023

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri. I 2023 må man derfor fortsat, som i 2022, kun hjemtage én torsk om dagen, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person.
 
Med vedtagelse af EU-reglerne om fastsættelse af fiskerimuligheder i 2023 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen, er det besluttet at videreføre de begrænsninger, som blev indført i 2022. For det erhvervsmæssige fiskeri videreføres også de kvoter, som blev udmeldt i 2022, hvor f.eks. kvoten for torsk i vestlig Østersø blev reduceret med 88 pct.
 
Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm
 
Reglerne ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen, og hvor man som lyst- og fritidsfisker måtte hjemtage fem torsk om dagen.
 
Maks. én torsk om dagen og lukkeperiode
 
Reglen betyder, at man som lyst- eller fritidsfisker i hele 2023 højst må hjemtage én torsk om dagen, når man fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2023, der har til formål at beskytte gydeområderne, er rekreativt fiskeri af torsk også helt forbudt

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) er der fortsat et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk hele året. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil fra basislinjen.

Maks. én laks om dagen
 

I 2023 er der ligeledes restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks. Der må i 2023 højst hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person, og når man fisker laks skal alle fisk, uanset art, i land bringes som hele fisk.

Reglerne gælder også, hvis man tager ud og fisker i området med en turbåd.

Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Link til kort med angivelse af underområder i den vestlige Østersø hvor begrænsningerne gælder

Link til Rådets forordning (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

 Ål

Der er fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand i hele 2023. Læs "Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand - 2023"

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand - januar  2023
Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand - januar 2023 - skema-form

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Sådan måler man længden på fisk og krebsdyr

Information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri - januar 2023

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - januar 2023
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - januar 2023
Regler for fiskeri i Ferring Sø, Veserne, Hygum Nor og tilhørende kanaler - januar 2023
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - januar 2023
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - januar 2023
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - januar 2023 - (Boblerev - kmz-fil)
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - januar 2023
Regler for fiskeri i Randers Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - februar 2023
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - februar 2023
Regler for fiskeri i Limfjorden ved Ålborg - februar 2023
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - januar 2023
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - september 2022
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - juli 2021
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - januar 2023

Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - august 2022 (version til print)
Fredningsbælter ved Virksund - juli 2021

Info plakat om mindstemål for fisk fanget ved Hvide Sande Havn - januar 2023

Læsø

Regler for fiskeri ved Læsø - juli 2021 (version til print)

I havet rundt om Læsø er der særlige Natura 2000-områder og i disse områder er der fiskerirestriktioner. Ønsker du at hente positionerne for disse områder og via din GPS orientere dig om, hvor du befinder dig i forhold til restrikstionszonerne, er der her mere information.

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - januar 2023

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2021
Regler for fiskeri i Københavns Havn - marts 2021

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - januar 2023

Østersø

Regler for fiskeri efter torsk og laks i Østersø- dansk version - januar 2023 - kort og signaturforklaring

Regulations information for catching cod and salmon in the Western Baltic - engelsk version - januar 2023

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - juli 2021

Tun

Information om regler for melding og indrapportering ved fiskeri efter tun - august 2022 (version til print)

Ål

Ål har været en særlig udfordring under årets forhandlinger om næste års fiskerimuligheder. Der er fastlagt nye regler om lukkeperioder i saltvand. Disse indebærer forskellige lukkeperioder for forskellige områder i EU, alt efter hvornår ålen vandrer.  Der er desuden fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand i hele 2023. Læs mere om fiskerimuligheder for ål

Vejledning for ålepas juli 2021 (version til print)

Afstandsregler

Information om lovbestemte afstande til andres fiskeredskaber- august 2022

 

UV-jagt

Information om særlige regler for UV-jagt - januar 2023

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk og Mette K. Schiønning, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
24 JULI 2024