Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye regler for fiskeri i 2020 omfatter ændringer for fiskeri efter havbars og ål.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2020 - bemærk at de nye regler ikke fremgår i nedenstående foldere.

 

 

 

Havbars

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars.

Mindstemålet vil fortsat være 42 cm.


Vestkysten nord for Hanstholm og i Kattegat og de indre danske farvande:

Ved rekreativt fiskeri kan hjemtages 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. marts til 30.november 2020 fra område 4b, 4c og 7a-7k

Mindstemålet på 42 cm gælder dog også i Skagerrak og Kattegat, men ikke i Østersøen.

 

Ål

Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand. Der er lukket for ålefiskeri i saltvand for både erhvervs- og bierhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere i perioden 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Den nye regel  indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand - juli 2021 (version til udprint)
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand - januar 2020 (version til udprint)

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Sådan måler man længden på fisk og krebsdyr

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Ferring Sø - juli 2018
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - januar 2019
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - januar 2019
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - juli 2018
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - januar 2019
Regler for fiskeri i Randers Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - januar 2019
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - januar 2019
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - juli 2018
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - juli 2021
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri ved Ålborg - juli 2018
Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - juli 2018
Fredningsbælter ved Virksund - februar 2018

Læsø

Regler for fiskeri ved Læsø - marts 2020 (version til print)

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - juli 2018

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2018
Regler for fiskeri i Københavns Havn - marts 2021

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - januar 2019

Østersø

Regler for fiskeri efter torsk i Østersø - dansk version - januar 2020
Regulations Information for catching Cod in the Western Baltic - engelsk version - januar 2020

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - januar 2020

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering
24 OKTOBER 2021