Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye og opdaterede foldere omkring fiskeregler herunder regler for undervandsjagt og afstandsregler til andres fiskeredskaber.

 

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskeristyrelsen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2023

Torsk
Laks

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri. I 2023 må man derfor fortsat, som i 2022, kun hjemtage én torsk om dagen, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Læs mere...

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2023, der har til formål at beskytte gydeområderne, er rekreativt fiskeri af torsk også helt forbudt.

Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand - juli  2021 (version til print)
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand - juli 2021 (version til print)

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand - august 2022 (version til print)

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Sådan måler man længden på fisk og krebsdyr

Information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri - august 2022 (version til print)

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Ferring Sø - september 2022
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - august 2022
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - august 2022
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - august 2022 (version til print)
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - august 2022
Regler for fiskeri i Randers Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - august 2022
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - august 2022
Regler for fiskeri i Limfjorden ved Ålborg - august 2022
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - august 2022
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - september 2022
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - juli 2021
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - august 2022

Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - august 2022 (version til print)
Fredningsbælter ved Virksund - juli 2021
Mindstemål på fisk - Hvide Sande Havn (version til plakat)

 

Læsø

Regler for fiskeri ved Læsø - juli 2021 (version til print)

I havet rundt om Læsø er der særlige Natura 2000-områder og i disse områder er der fiskerirestriktioner. Ønsker du at hente positionerne for disse områder og via din GPS orientere dig om, hvor du befinder dig i forhold til restrikstionszonerne, er der her mere information.

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - august 2022

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2021
Regler for fiskeri i Københavns Havn - marts 2021

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - august 2022

Østersø

Regler for fiskeri efter torsk og laks i Østersø - dansk version - juli 2021
Regulations information for catching cod and salmon in the Western Baltic - engelsk version - juli 2021

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - juli 2021

Tun

Information om regler for melding og indrapportering ved fiskeri efter tun - august 2022 (version til print)

Ål

Vejledning for ålepas juli 2021 (version til print)

Afstandsregler

Information om lovbestemte afstande til andres fiskeredskaber- august 2022

 

UV-jagt

Information om særlige regler for UV-jagt - august - 2022 (version til print)

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Test - Frederikshavn boblerev - kmz-fil august 2022

https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering
22 MARTS 2023