Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye og opdaterede foldere omkring fiskeregler herunder regler for undervandsjagt og afstandsregler til andres fiskeredskaber.

 

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskeristyrelsen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2022

Torsk
Laks

I 2022 må man kun hjemtage én torsk om dagen i bestemte områder og samtidig indføres der som noget nyt i 2022 også en begrænsning for hjemtagelse af laks fanget i Østersøen, så der kun må hjemtages en fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Det tiltag skal beskytte de vilde laksestammer i Østersøen. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm. Læs mere...
 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand - juli  2021 (version til print)
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand - juli 2021 (version til print)

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand - august 2022 (version til print)

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Sådan måler man længden på fisk og krebsdyr

Information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri - august 2022 (version til print)

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Ferring Sø - september 2022
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - august 2022
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - august 2022
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - august 2022 (version til print)
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - august 2022
Regler for fiskeri i Randers Fjord - august 2022
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - august 2022
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - august 2022
Regler for fiskeri i Limfjorden ved Ålborg - august 2022
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - august 2022
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - september 2022
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - juli 2021
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - august 2022

Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - august 2022 (version til print)
Fredningsbælter ved Virksund - juli 2021
Mindstemål på fisk - Hvide Sande Havn (version til plakat)

 

Læsø

Regler for fiskeri ved Læsø - juli 2021 (version til print)

I havet rundt om Læsø er der særlige Natura 2000-områder og i disse områder er der fiskerirestriktioner. Ønsker du at hente positionerne for disse områder og via din GPS orientere dig om, hvor du befinder dig i forhold til restrikstionszonerne, er der her mere information.

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - august 2022

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2021
Regler for fiskeri i Københavns Havn - marts 2021

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - august 2022

Østersø

Regler for fiskeri efter torsk og laks i Østersø - dansk version - juli 2021
Regulations information for catching cod and salmon in the Western Baltic - engelsk version - juli 2021

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - juli 2021

Tun

Information om regler for melding og indrapportering ved fiskeri efter tun - august 2022 (version til print)

Ål

Vejledning for ålepas juli 2021 (version til print)

Afstandsregler

Information om lovbestemte afstande til andres fiskeredskaber- august 2022

 

UV-jagt

Information om særlige regler for UV-jagt - august - 2022 (version til print)

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Test - Frederikshavn boblerev - kmz-fil august 2022

https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering
3 DECEMBER 2022