Regulering af flodkrebsebestande

Flodkrebsen_vokser_langsomt_Flodkrebsen vokser langsomt og et skånsomt fiskeri anbefales, så bestandene ikke bliver overfisket.

Skånsom befiskning

Flodkrebs vokser generelt langsomt. De bliver først kønsmodne og over mindstemålet i en alder af 3 år for hannerne og 4 år for hunnerne. 

De krebs, man fisker på, har med andre ord været længe undervejs. Deraf følger, at bestande af flodkrebs nemt kan blive overfisket, og at man derfor skal forvalte fiskeriet  med omtanke. 

Man bør ikke fiske hårdt på alle krebs, der er større end mindstemålet. Det kan reducere formeringen med en mindre bestand til følge. 

I en bestand, der trives meget fint, kan man ifølge svenske erfaringer opnå et høstudbytte på 100-150 kg pr. ha pr. år. Mange bestande tåler dog ikke så kraftig befiskning. 

Fang flere hanner end hunner

Hos krebs, herunder flodkrebs, er hannerne typisk mere aggressive og udøver en større grad af kannibalisme end hunnerne. De største og ældste hanner er de mest aggressive. 

Da en hankrebs sagtens kan befrugte flere hunner, kan det derfor være med til at øge udbyttet af bestanden, hvis man opfisker flere hanner end hunner. Man bør tilstræbe, at forholdet mellem hanner og hunner i bestanden er ca. 1:3. 

Før fangstjournal

For at kunne pleje en krebsebestand bedst muligt efter ovenstående retningslinjer, er det meget vigtigt, at man fører en detaljeret journal over fangsten, både med hensyn til antal, køn og størrelse (længde og vægt). Kun med de oplysninger til rådighed kan man få et korrekt billede af, om bestanden trives, og hvordan den udvikler sig. 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-flodkrebs/fiskeriregulering
24 JULI 2024