Søens miljø kan ændres ved sørestaurering

Opfiskning af store mængder fredfisk som f.eks. skalle og brasen kan øge overlevelsen af det dyreplankton, der lever af at æde alger. Så bliver der færre alger og mere klart vand.

Grønne og uklare søer kan blive klarvandede gennem sørestaurering. Sørestaurering kan enten udføres ved at ændre på søens fysiske eller kemiske forhold eller ved biomanipulation. 

Biomanipulation betyder, at man ændrer på søens biologiske forhold, som regel ved at ændre søens fiskesammensætning. Når man ændrer fiskesamfundet, kan det forbedre søens miljø. Læs mere om den biologiske baggrund for sørestaurering

Man kan normalt ikke selv udføre sørestaurering, idet det kræver ret omfattende tiltag og viden. Derfor er det myndighederne, der står for det.  

Stop tilførslen af næringsstoffer til søen

Første skridt mod en forbedret miljøtilstand er at sikre, at der ikke bliver tilledt næringsstoffer til søen udefra. Når tilførslen af næringsstoffer er ophørt eller på et meget lavt niveau, men søens vand alligevel ikke er blevet klart, kan man bruge sørestaurering, herunder biomanipulation, til at forsøge at forbedre søens miljø. Læs mere om at stoppe tilførslen af næringsstoffer her.

Hvornår vælger man at restaurere en sø?

Flere forhold skal være opfyldt, før man tager sørestaurering i brug for at forbedre søens miljø. Det er myndighederne, der normalt træffer afgørelsen om, hvorvidt sørestaurering er aktuelt. Læs mere om, hvornår man vælger at restaurere en sø

Opfiskning af skaller og brasener

Uklare, grønne søer har ofte rigtig mange fredfisk, dvs. skalle og brasen, og ikke så mange rovfisk. Selv om der ikke længere tilføres næringsstoffer, kan det tage meget lang tid, før søen af sig selv bliver mere klarvandet. Ved at opfiske skaller og brasener kan man hjælpe søen på vej. Læs mere om opfiskning

Udsætning af smågedder hjælper sjældent

Man har også forsøgt at udsætte smågedder, der så skulle æde fredfiskene. Det har kun hjulpet i sjældne tilfælde. Læs mere om udsætning af gedder

Kemisk behandling, iltning af søvand og opgravning af søbund 

Endelig kan man behandle søen på forskellige måder for at nedsætte den mængde næringsstoffer, der er i vandet, f.eks kemisk behandling, iltning af bundvand og fjerne søbunden. Læs mere om opgravning af søbund, kemisk behandling og iltning af bundvand.

Hvad kan man selv gøre?

Det er myndighederne, der står for at udføre sørestaurering, herunder biomanipulation, idet det er både en arbejdskrævende og bekostelig affære. 

Hvis man ønsker at vide, om søen kan få et bedre miljø, kan man gå i dialog med kommunen. Viden om søens miljø er en forudsætning for at planlægge en evt. sørestaurering. Hvis man ikke kender nok til søens tilstand, kan du selv være med til at skaffe viden om søen som vandmiljøagent. Læs mere om vandmiljøagent.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kaldes skaller og brasener både skidtfisk og fredfisk? Se svaret her.
Hvem kan lave opfiskning? Se svaret her. 
Vil opfiskning være godt for min sø? Se svaret her.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering
24 JUNI 2024