Pleje af flodkrebsebestande

Flodkrebsen_kraever_gode_miljoeforhold
Flodkrebsen (Astacus astacus) hører naturligt hjemme i Danmark og kræver gode miljøforhold.

Pleje af bestande af flodkrebs i naturlige søer er helt grundliggende et spørgsmål om at sikre gode miljøforhold. Kun i mindre kunstige søer kan det være relevant at foretage egentlige fysiske forbedringer af deres levesteder. Når man overvejer at skabe et bedre fiskeri efter krebs, er det vigtigt at sikre sig, at man rent faktisk har lov til at fiske efter krebs. Fiskeri efter krebs bliver ikke altid betragtet som lystfiskeri, da det ikke bliver drevet med stang og snøre. 

Nogle af de redskaber, der normalt bliver anvendt til fangst af krebs, f.eks. krebsebrikker eller krebseruser, er det måske ikke tilladt at anvende. 

Før man går i gang, bør man derfor sikre sig, at ens lejekontrakt tillader fiskeri efter krebs. Er man selv lodsejer, er det spørgsmål naturligvis ikke aktuelt.


Af Søren Berg,
DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-flodkrebs
24 JULI 2024