Ørrederne forsvinder i Egå Engsø

Vådområde -Undersøgelse af ørredsmolt i Egå
DTU Aqua har undersøgt smolttabet ved Egå Engsø ved Aarhus i flere år før og efter, at søen blev anlagt. Tabet af ørredsmolt i den nye sø er så stort, at havørredbestanden i Egåen nu er ved at forsvinde.

Stort smolttab i Egå Engsø
Egå Engsø er et eksempel på, at en stor del af åens vilde havørredsmolt kan forsvinde ved etablering af et vådområde. Søen blev anlagt direkte i Egåen i 2006 for at rense for kvælstof i et område, hvor der aldrig har været en sø. Smolttabet skyldes, at mange smolt ikke kan finde gennem søen, at mange af dem bliver ædt af søens rovfisk og fugle, og at de ikke kan leve i søen.

Før søens etablering var der ikke noget tab af ørredsmolt, men ved DTU Aquas undersøgelser i 2009-2011 var det gennemsnitlige tab på 84 %. Tabet er så stort, at havørredbestanden nu er ved at forsvinde pga. mangel på gydefisk.

 

 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vaadomraade/soe-direkte-i-vandloeb-i-vaadomraade/vaadomradde-negativ-effekt-paa-fisk-egaa-engsoe
25 SEPTEMBER 2021