Vandløbsrestaurering genskaber naturlig forhold for fisk, smådyr og planter

Tilskud til vandløbsrestaurering

Ønsker du økonomisk støtte til projekter, der omfatter vandløbsrestaurering, så er der hjælp at få.

Har man behov for at få gennemgået et vandsystem og få råd og vejledning om vandløbsforbedrende tiltag, kan man kontakte Fiskeplejekonsulenterne.

Fisketegnsmidlerne giver mulighed for økonomisk støtte til projekter, som har til formål at genskabe egnede forhold for fisk i vandløb og søer. Der er mange muligheder for at opnå økonomisk støtte til vandløbsrestaurering. Her er nævnt nogle af de mest almindelige:

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/tilskud_til_vandloebsrestaurering
17 APRIL 2024