Hårdhændet vedligeholdelse af vandløb

Miljøvenlig grødeskæring hvor smalbladet mærke står ved brederne og giver optimale skjulesteder for smådyr og fisk  
Skånsom vedligeholdelse giver optimale levebetingelser for fisk og smådyr.

Det er kommunerne og lodsejerne, som skal vedligeholde vandløbene i Danmark. Dette har traditionelt været gjort ved, at maksimal afstrømning blev sikret gennem jævnlige opgravninger af jord, grus og mudder fra vandløbsbunden med gravemaskiner.

Denne praksis sikrede, at vandet blev ledt væk, men fjernede samtidig både fiskenes gydepladser og skjulesteder samt reducerede den fysiske variation til et minimum.

I de sidste par årtier er man i stigende grad gået bort fra de hårdhændede vedligeholdelsesmetoder.

I dag foregår meget af vedligeholdelsen manuelt, hvor de såkaldte åmænd et par gange om året går igennem vandløbet og fjerner en del af plantevæksten, og hvad der ellers måtte være kommet af ophobet materiale, der forhindrer vandets frie løb og måske endda virker som spærringer.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan grøden bliver skåret. Der udbydes derfor kurser i skånsom vandløbsvedligeholdelse. Her kan åmændene lære hvordan de bedst muligt fjerner tilstrækkelig mængde planter uden at ødelægge fiskenes levesteder. Samtidig bliver der forsket i, hvordan grødeskæring påvirker fisk og smådyr på kort og langt sigt. I Danmark foregår denne forskning på Afdeling for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg og hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Der er stadig stor forskel på hvordan kommunerne vedligeholder vandløb. Men efterhånden har den skånsomme metode vundet indpas, og det er ved at være sjældent at se store gravemaskiner ved vandløbene. 

Læs mere om grødeskæring i vandløb.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vedligeholdelse
24 JULI 2024