De fleste ørreder dør i Årslev Engsø

Vådområde - Lyndbygårds Å og Aarhus Å med udløb i søer
Årslev Engsø ved udløbet af Aarhus Å (t.v.) og Lyngbygårds Å.

Stort smolttab i Årslev Engsø
Søen blev anlagt nær Aarhus i 2003 for at rense for kvælstof i et område, der blev kunstigt afvandet i starten af 1960’erne. Før afvandingen var Aarhus Å naturligt i kontakt med ådalen, som i perioder var oversvømmet, men der var ikke nogen sø. Området har siden afvandingen sat sig op til ca. to meter pga. dræningen. De store sætninger betød, at der opstod en permanent sø på 70 ha, da Årslev Engsø blev anlagt.

Før etableringen af Årslev Engsø var der en mindre, selvreproducerende bestand af havørreder i vandløbene, men DTU Aquas undersøgelser har vist at 51 % af smoltene fra Lyngbygårds Å forsvinder i søen, hvor de skal vandre 1,4 km hen til afløbet fra søen. Tilsvarende forsvinder 72 % af smoltene fra Aarhus Å, når de skal vandre 3 km gennem søen. Herefter sker der et yderligere tab, når de overlevende smolt skal finde gennem den 3,1 km lange Brabrand Sø, før de når havet. Her har DTU Aquas undersøgelser også vist et tab på 72 %.

Derfor er Aarhus Kommune nu ved at undersøge, om man kan lede ørredsmoltene uden om Årslev Engsø, så man kan bevare både søen og havørredbestanden.

 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vaadomraade/soe-direkte-i-vandloeb-i-vaadomraade/vaadomraade-negativ-effekt-paa-oerred-aarslev-engsoe
25 SEPTEMBER 2021