Restaurering af havbund i Vejle Fjord

  
 
 

Netposer med muslingeskaller nedsaenkes i Vejle Fjord. Foto: Josianne StøttrupNetposer med muslingeskaller klar til nedsænkning i Vejle Fjord. Rørene, som stikker ud, fungerer som gemmested for fisk. 

  
 
 

Fisker Leif Christensen. Foto: Claus StenbergDen lokale fisker Leif Christensen er en engageret og aktiv deltager i restaureringsprojektet i Vejle Fjord. 

  
 
 

Fangst fra rusefiskeri. Foto: Claus StenbergFangst fra rusefiskeri i Vejle Fjord -domineret af sortkutlinger, strandkrabber og roskilderejer.

 

 

Muslingeskaller til restaurering

I  foråret 2002 blev der gennemført et pilotprojekt i Vejle Fjord, hvor man lagde muslingeskaller ud på havbunden. Formålet var at undersøge, om man på den måde kunne øge mængden af fisk og andre dyr i fjorden.

I projektets første fase blev muslingeskallerne lagt ud på forskellige måder for at finde den bedste metode. Nogle steder spredtes et løst lag skaller, andre steder lå skallerne i netsække, som blev lagt ud i ét lag, og andre steder igen blev netsækkene stablet.

Netsække med muslingeskaller

Projektets anden fase startede i 2005. Der blev arbejdet videre med de stablede netsække, fordi de skaber den mest varierede havbund med små og store strukturer.

Små fisk foretrækker en struktur med små huler og gemmesteder, hvor de kan skjule sig for rovdyr. Større fisk tiltrækkes af større strukturer, der tilbyder læ og skjulesteder.

Man forventede derfor, at de stablede netsække bedst ville kunne tiltrække både små og store fisk og dermed give det bedste resultat biologisk og fiskerimæssigt.

Tyve fodboldbaner med netsække

Forsøget gennemførtes i Vejle Fjord ud for Munkebjergskovene. I et område på cirka 300 x 500 meter, svarende til mere end tyve fodboldbane, blev der udlagt moduler, der skal genskabe en varieret havbund.

Hvert modul er cirka 1,5 meter højt og består af tre netsække fyldt med muslingeskaller. Mellem poserne er der placeret tre rør, som er med til at øge modulets kompleksitet. Rørene er 10 centimeter i diameter og 2 meter lange (se det øverste foto).

Der er cirka 50 meter mellem hvert modul. Modulerne er konstrueret, så de senere kan fjernes, og poserne eventuelt kan genanvendes andre steder.

Der er desuden etableret to kontrolområder på sydsiden af Vejle Fjord i henholdsvis Andkær Vig og ved Sellerupstrand.

Blåmuslinger giver føde til fiskene

For at få en bestand af blåmuslinger på modulerne, blev der fastgjort en line eller et 'bændel' af den type, der bruges ved muslingedyrkning. Linen gik fra sækkene op til en flyder i overfladen.

Da der havde sat sig muslingeyngel på linen, blev linen viklet rundt om modulerne, så blåmuslingerne spredte sig over moduloverfladerne. Allerede i løbet af den første sommer havde modulerne dermed en overflade med bundlevende organismer, der kunne være føde for en række fiskearter.

Undersøgelse af effekten

For at undersøge effekten af projektet gennemførtes omfattende feltstudier, og der blev udarbejdet et undervandsfoto- og undervandsvideomateriale, som skal anvendes i formidlingen af projektet.

Fiskelivet beskrives ud fra fangst i rødspættegarn (65-68 mm masker). Der blev fisket omkring revet og på de to kontrolområder med seks garn og tre kasteruser hvert sted. Disse undersøgelser bruges til at opgøre hvilke og hvor mange fisk, der lever de forskellige steder. Desuden blev der anvendt lysfælder til at fange fiskelarver og yngel. Dykkere blev sendt ned på bunden for at observere hvilke vandplanter og alger, der vokser på den nye bund. 

De foreløbige resultater tyder på, at projektet påvirker både de bundlevende dyr og bestanden af fisk positivt. 

Resultaterne fra projektet vil indgå i en rapport, der beskriver, om og hvordan man kan genskabe et ødelagt levested for fisk.

Projektet foregår i samarbejde mellem Dansk Amatørfiskerforening, DTU Aqua, Region Syddanmark og Vejle Kommune.

Kontakt: Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter/vejle-fjord
28 MAJ 2024