Restaurering af havbunden giver bedre levesteder for fisk

Sten- og muslingerev, som er blevet fjernet fra havbunden, kan genskabes ved at lægge sten eller muslinger ud. En række projekter undersøger, hvad der virker bedst. 

DTU Aqua genskaber fiskenes levesteder ved havbunden bl.a. ved at udlægge stenrev og muslingerev i kystnære områder. Forskerne dokumenterer samtidig, hvordan man opnår de bedste resultater for fisk og fiskeri. 

Projekterne foregår i samarbejde med mange nationale og lokale organisationer, heriblandt foreningerne Als Stenrev, Dansk Amatørfiskerforening (DAFF), Køge Bugt Stenrev og Nationalpark Skjoldungernes Land

Projekterne finasieres bl.a. af VELUX FONDEN, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Fiskeristyrelsen samt Fiskeplejemidler

Læs om projekter, der restaurerer havbunden

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter
23 MARTS 2023