Stenrev lavet af ral i Sønderborg Bugt

I 2017-2018 blev der udlagt stenrev af mindre sten (ral) forskellige steder i Sønderborg Bugt.

Indvinding af råstoffer fra havbunden kan inkludere ral, der er sten med en diameter op til cirka 30 cm. Indvinding af kampesten ophørte officielt i 2009 i Danmark, men ral indvindes fortsat i visse danske havområder. Der indvindes bl.a. råstoffer fra havbunden i Køge Bugt syd for København. 

For at belyse hvordan indvinding af ral påvirker fisk og fiskeri har DTU Aqua fået midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond til at udlægge stenrev lavet af ral. 

Stenrevene blev udlagt i kystnære områder i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev. 

Undersøgelser før udlægning af stenrev

De udvalgte kystnære områder blev undersøgt for fisk i foråret 2017. Undersøgelserne foregik via dykning og med stationære undervandskameraer, der blev sænket ned på havbunden. På den måde fandt forskerne både naturlige stenrev af stentypen ral og områder, hvor der ikke var stenrev. 

Område i Sønderborg Bugt uden stenrev
Område i Sønderborg Bugt uden stenrev. Bunden består hovedsageligt af sand og er uden sten. Der er meget sparsom vegetation i disse områder. Vandets grønne farve skyldes i høj grad udledning af næringsstoffer, som optages af alger, som gør vandet grønt. Foto: Bo M. Kruse. 

Udlægning af stenrev

Stenrevene blev udlagt i områderne i nærheden af Sønderborg i vinteren 2017-2018. Stenene blev indkøbt i Norge og sejlet til Sønderborg Bugt. Udlægning af revene lavet af ral er dokumenteret i en film.

Stentypen ral til stenrev
Indkøb af stentypen ral til udlægning af stenrev i Sønderborg Bugt. Foto: Bo M. Kruse.

Udlægning af stenrev
Udlægning af stenrev af stentypen ral og undersøgelser af fisk i områderne før og efter udlægningen af stenrevene. Billede A viser skibet, som blev brugt til at udlægge stenrev. Billede B viser et undervandskamera med en agn foran. Agnen er 500 g hakket sild. Billede C og E viser optagelser foretaget med kameraer uden agn. Et reb er spændt ud foran kameraerne og bruges til at bestemme vandets sigtbarhed. Billede D viser optagelser fra et kamera med agn på et udlagt stenrev. Billede F viser optagelser fra et kamera med agn på et naturligt stenrev. Billedet stammer fra en film, der blev optaget på et naturligt stenrev.

Undersøgelser efter udlægning af stenene

Efter udlægningen af stenrevene i vinteren 2017-2018 blev fisk på stenrevene og i kontrolområder uden stenrev undersøgt i foråret 2018. Det blev observeret, at fisk hurtigt indfandt sig på de nye stenrev og begyndte at anvende dem som levesteder. Der blev ofte set mange torsk på revene, som en film illustrerer.  

Stenrev lige efter udlægning Stenrev ½ år efter udlægning
Billedet til venstre viser stenrev lavet af stentypen ral, umiddelbart efter stenrevet blev lagt ud på havbunden i Sønderborg Bugt. Billedet til højre viser samme stenrev efter 1½ år i havet. Billederne illustrerer, hvordan vegetationen (hovedsageligt forskellige typer af tang) breder sig på stenrevene. Mere tang giver flere levesteder til mange fiskearter.

Projektet er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen.

EU-flag og det danske logo for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Af Jon C. Svendsen, Josianne G. Støttrup og Tim Wilms, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter/ral-soenderborg-bugt
24 JUNI 2024