Stenrev af kampesten i Sønderborg Bugt

I 2017 blev der udlagt stenrev af kampesten forskellige steder i Sønderborg Bugt. Allerede efter et halvt år var der mange flere fisk, især torsk, i området.

DTU Aqua modtog i 2016 finansiering fra VELUX FONDEN til at starte et projekt i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev. 

Sønderborg Bugt og farvandet omkring øen Als er udlagt som Natura 2000-område. Stenrev er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, hvilket betyder, at stenrev er et beskyttet habitat i havområdet. 

Undersøgelser før udlægning af stenrev

I 2016 blev området Bredgrund i Sønderborg Bugt valgt som det sted, hvor forskerne ville undersøge forskellige stenrev, der skulle udlægges i 2017. Inden der blev udlagt stenrev, blev der lavet undersøgelser med undervandskameraer i området. Undersøgelserne er dokumenteret i en film. Undervandskameraerne viste bl.a., at der var meget få torsk i området, inden der blev udlagt stenrev. 

Udlægning af stenrev

I 2017 blev der udlagt stenrev på Bredgrund og i andre områder i Sønderborg Bugt og omkring Als. Udlægning af stenrev i Sønderborg Bugt er illustreret i en film

Skib lastet med sten til udlægning som stenrev
Båd lastet med sten til udlægning af stenrev. Foto: Bo M. Kruse.

Udlægning af kampesten som stenrev
Udlægning af stenrev i Sønderborg Bugt. Foto: Bo M. Kruse.

Undersøgelser efter udlægning af stenrev

I 2018 vendte DTU Aqua tilbage til Bredgrund for at undersøge effekterne af de udlagte stenrev. Kameraer blev sænket ned på havbunden i de samme områder, som blev undersøgt, inden der blev udlagt stenrev.

Områderne er delt op i områder med stenrev, og områder hvor der ikke er udlagt stenrev. Områderne uden stenrev fungerer som kontrolområder. Kontrolområderne bliver brugt til sammenligninger mellem områder med stenrev og områder uden stenrev. På den måde kan forskerne præcist dokumentere de direkte effekter af de udlagte stenrev. 

Flere torsk efter udlægning af stenrev

De udlagte stenrev gav tydelige resultater. Der var flere torsk (Gadus morhua) ved stenrevene og ligeledes flere småfisk af arten toplettet kutling (Gobiusculus flavescens). Toplettet kutling bidrager ofte til fødegrundlaget for kystnære rovfisk. 

Undersøgelserne viste, at fiskene reagerede meget hurtigt på de udlagte stenrev. Efter bare et halvt år var der op imod 100 gange flere torsk i de områder, hvor der var udlagt stenrev. Læs mere om resultaterne på verdensmaal.org og i bladet Natur & Miljø (side 40-43).

Er det bedst at lægge stenrev spredt eller samlet?

Undersøgelsen ved Bredgrund sammenligner også stenrev anlagt med spredte sten og stenrev anlagt med samlede sten. Der kigges nærmere på, hvordan det er muligt at etablere de bedste stenrev i relation til fisk og fiskeri. Skal stenene spredes ud over et stort område, eller skal stenene samles på et mindre område? Analysen af disse data er ikke afsluttet endnu.

Det forventes, at Bredgrund besøges igen 4-6 år efter, stenene er udlagt, for at dokumentere forekomster af fisk ved stenrevene.

Af Jon C. Svendsen, Josianne G. Støttrup og Tim Wilms, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter/kampesten-soenderborg-bugt
23 MARTS 2023