Stenrev i Roskilde Fjord

Udlægning af stenrev i Roskilde Fjord startede i 2020. Planen er at udlægge egentlige stenrev, og målet er at skabe bedre forhold for fisk og biodiversitet i fjorden. 

Folk omkring Roskilde Fjord har i århundreder haft gavn af fiskene i fjorden. Samtidig er der fjernet mange store sten fra fjorden og anvendt til forskellige former for byggeri. DTU Aqua foreslog derfor for nogle år siden, at Nationalpark Skjoldungernes Land skulle skabe bedre forhold for fisk og biodiversitet i fjorden ved at udlægge stenrev. 

Roskilde Fjord er interessant, fordi fjorden tilbyder fantastiske rekreative muligheder, og fordi fjorden allerede er udlagt som Natura 2000-område

Der blev indgået et samarbejde mellem DTU Aqua, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)  for at undersøge mulighederne for at udlægge stenrev i Roskilde Fjord. Bundforholdene blev undersøgt for at identificere områder, hvor bunden kan bære udlagte stenrev. Der blev også udført undersøgelser af forskellige naturtyper, der eventuelt kan blive begrænset af udlagte stenrev i fjorden. Det gælder for eksempel områder med ålegræs eller muslingerev, der er vigtige naturtyper i fjorden.

Der er bevilget penge til udlægning af stenrev i Roskilde Fjord, og miljøminister Lea Wermelin besøgte området i september 2020 og udlagde de første sten til revene. 

Forslag til udlægning af stenrev ved Nørrerev
Forslag til udlægning af stenrev ved Nørrerev i den sydlige del af Roskilde Fjord øst for Gershøj. 

Forslag til udlægning af stenrev ved Ægholm
Forslag til udlægning af stenrev ved Ægholm i Roskilde Fjord syd for Sønderby.

Rapporter om forundersøgelser

Indtil videre er der udgivet tre rapporter om forundersøgelserne i Roskilde Fjord. Rapporterne kan hentes her: 

Af Jon C. Svendsen, Josianne G. Støttrup og Marie Hartlev Frausing, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter/roskilde-fjord
24 JUNI 2024