Gydestryg forbedrer fiskebestande og natur

Vådområde - genslynget Omme Å skabte bedre levesteder for både fisk og smådyr
I Omme Å har man lavet et vådområde og samtidig udlagt gydegrus. De nye gydestryg har øget fiskebestanden og skabt et varieret liv af smådyr og vandplanter.

Hvis man skaber et vådområde ved at hæve vandløbets bund med gydestryg for laksefisk, dvs. ved at udlægge gydegrus, kan man genskabe en artsrig flora og fauna.

Det er sket flere steder, bl.a. i Omme Å i Vestjylland, hvor nyetablerede stryg med et naturligt fald har givet en stor forbedring af fiskebestanden, smådyrene og vandplanterne.


Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

 

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/vaadomraade/Genslyngede-vandloeb-i-vaadomraade/vaadomraade-positiv-effekt-paa-fiskebestande
28 SEPTEMBER 2021