Vandstand - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om der sker regulering af vandstanden i min sø?

Der kan være forskellige årsager til, at vandstanden i søer bliver reguleret. Derfor skal man også se efter flere forhold for at få klarhed over, om vandstanden i en sø reguleres unaturligt. 

Hvis der ved søens udløb er en opstemning, kan man som udgangspunkt forvente, at vandstanden reguleres i et eller andet omfang. Ofte vil der være tale om opstemninger ved møller, dambrug, vandkraftanlæg eller lign. 

Vandstandsændringer som følge af vandindvinding (til drikkevand eller produktionsvirksomhed) kan være svære at se på søen som sådan, da et evt. vandindtag kan være skjult under overfladen. Den lokale kommune vil dog som udgangspunkt altid vide, om der foreligger en tilladelse til at indvinde vand, og svaret kan derfor søges ad den vej. 

Kan jeg få stoppet eller ændret en vandstandsregulering?

Det er meget vanskeligt at få gennemført ændringer af den slags. Retten til at regulere vandstanden i en sø vil altid hvile på et retsligt grundlag. Det kan f.eks. være i form af en såkaldt opstemningsret, der er beskrevet i en koncession eller et regulativ. 

Det vil derfor altid bero på en forhandling med rettighedens indehaver at ændre på den måde, rettigheden udnyttes. Ofte vil der være behov for at aftale, at der gives en erstatning for, at rettigheden enten afgives eller udnyttes mindre intensivt, før en ændring er mulig. 

I særlige tilfælde er det muligt for det offentlige at ekspropriere en opstemningsret. Det kan kun ske, hvis der er væsentlige samfundsmæssige forhold, der taler for en ekspropriation, og det sker altid mod erstatning. Det kan f.eks. ske, hvis det er nødvendigt for samfundet, men det sker sjældent og normalt ikke, hvis ejeren er imod det. 

Visse typer af opstemningsret er tidsbegrænsede. I forbindelse med en forlængelse af en sådan rettighed, vil der være en offentlighedsfase, hvor bl.a. interesseorganisationer har mulighed for at afgive høringssvar, hvor der eksempelvis argumenteres imod en forlængelse.


https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/vandstand/faq-til-vandstand
28 MAJ 2024