Søens dybde - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder jeg ud af, hvor dyb søen er?

Der findes officielle dybdekort over de fleste større søer, som kan købes. Ellers kan man måle dybden med ekkolod eller (mere gammeldags) med en snor med lod i. Dette bør man gøre flere steder i søen. Tjek fiskeplejens vidensbank her.

Hvorfor bliver der ikke lagdeling i lavvandede søer? 

I lavvandede søer bliver søen omrørt, når det blæser. Det betyder, at alle vandmasser blandes, og temperaturen vil være den samme over det hele. Der vil derfor ikke danne sig et lag af koldt vand i bundvandet.  

Hvad betyder det for vandmiljøet, at der er lagdeling?

Lagdelingen kan gøre, at der bliver iltfrit på bunden. Når der bliver iltfrit, sker der en kemisk reaktion, der frigiver fosfor, altså næringsstoffer der før var bundet i søbunden. Disse næringsstoffer vil blive blandet op med resten af søvandet, når lagdelingen ophører. Den ekstra næring, søen herved får, kan give øget algevækst og gøre søen mere uklar. Læs mere om næringsstoffer her. 

Hvorfor bliver der iltfrit ved lagdeling?

Det skyldes de biologiske processer, der finder sted nær bunden, f.eks. nedbrydning af døde dyr og planter. Disse bruger al ilten.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/soens-dybde/faq-til-soens-dybde
28 MAJ 2024