Isdække og iltsvind - Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan man gøre, hvis der er is på søen i længere tid, og fiskene begynder at dø?

Det er svært at gøre ret meget i de fleste søer. I meget små søer kan man prøve at bore hul i isen nogle steder og ilte noget af vandet med en pumpe. Efter nogen tid vil der danne sig en våge, og vandet vil få ilt fra overfladen igen. 

Hvordan kan man vide, om fiskene er ved at dø under isen?

Man kan bore et hul og måle iltindholdet i vandet, for at se om der stadig er ilt. Ellers kan man ikke vide, om fiskene er ved at dø, og ofte opdager man det først, når isen smelter.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/isdaekke-og-iltsvind/faq-til-isdaekke-og-iltsvind
27 SEPTEMBER 2021