Fiskeri efter aborre

Aborren_er_en_populaer_sports__og_spisefisk_
Aborren er en populær spisefisk, som nemt kan fanges på stang. Der er ikke noget lovbestemt mindstemål og fredningstid i ferskvand.  

Aborren er en populær sportsfisk, og især i klarvandede søer bliver der fanget store eksemplarer. Den fanges ofte på små spinnere. Du kan læse mere om fiskemetoder og fangststatistikker ved at klikke på links til venstre. 

Fiskeriregler


Fredningstid
Der er ingen fredningstid på aborre. 

Mindstemål
I saltvand er der et mindstemål på 20 cm. Der er ingen mindstemål i ferskvand. 

Frivillige fiskeregler
Der er i visse søer indført fangstbegrænsning på hvor mange aborrer, man må hjemtage pr. dag. I andre søer er der indført frivillige mindstemål. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er der ingen lovmæssigt mindstemål på aborre i ferskvand? Se svaret her.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre
19 MAJ 2024