Om fiskepleje i søer


Der er principielt tre måder at forbedre fiskebestandene på i en sø eller et andet vandområde.

Tre muligheder for fiskepleje 

Regulering af fiskeriet, forbedring af fiskenes levesteder eller udsætning af fisk er tre muligheder for fiskepleje.

Husk, at der altid skal søges tilladelse, hvis man vil lave ændringer i en sø. Det gælder også, hvis man vil sætte fisk ud. 

Det kan du selv gøre

Hvornår man vælger den ene mulighed frem for den anden varierer fra art til art. Læs om arternes fiskepleje her. Valget afhænger også af søens andre fiskearter og søens vandmiljø. Fiskepleje i søer kræver derfor viden om søen. Den viden kan du hjælpe med at skaffe.

Ofte stillede spørgsmål

Skal en frivillig fiskeriregulering godkendes af en myndighed? Se svaret her.
Hvad er de mest almindelige frivillige fiskeriregler i Danmark? Se svaret her. 
Hvordan afgør man, om fiskebestanden har det dårligt på grund af hårdt fiskeri? Se svaret her.
Bruger man de samme reguleringer til alle arter? Se svaret her.
Kan man tage et billede af fisken og alligevel lave skånsom genudsætning? Se svaret her. 

Kontakt DTU Aqua

Ønsker du at foretage fiskepleje i din sø, er det en god ide at kontakte Søren Berg, DTU Aqua.  

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/fiskepleje-i-din-soe
24 JULI 2024