Konvertering af udsætninger til vandløbsrestaurering

Konvertering af udsætningsmidlerne til vandløbsrestaurering

I Planer for fiskepleje kan der være anvist, at foreninger kan foretage udsætning af ørred. Udsætningerne bliver oftest finansieret af midler fra fisketegnet. I nogle tilfælde kan de midler, der er afsat til udsætning af fisk, konverteres til finansiering af projekter, som genskaber gyde -og opvækstområder for ørred.

Konverteringsmidler kan ikke bruges til at finansiere eller medfinansiere projekter, som kommunerne er forpligtigede til at gennemføre som en del af de statslige vandområdeplaner.

Kontakt Fiskeplejekonsulent Henrik Ravn.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/udsaetningsplaner/konvertering-af-udsaetninger-til-vandloebsrestaurering
25 FEBRUAR 2024