Sten og dødt træ i åerne gavner ørrederne. Forsøg i Aarhus Kommune viser, hvordan man med simple virkemidler kan opnå en stor positiv effekt på ørredbestandene.

Her vises fremgangen i ørredbestanden efter der kom "rod" i fire vandløb.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/traeer/doedt-ved
25 FEBRUAR 2024