Sandfang

I 2002 startede et større projekt, som omfatter en restaurering af 40 tilløb i Ribe Å-systemet. Målet var at genskabe en naturlig ørredbestand i de tilløb, som havde potentiale til at kunne fungere som gyde- og opvækstområde for ørred.

Udsætning af ørred i hele vandsystemet ophørte også i 2002 for at samle ressourcerne på restaureringsprojekter. En anden fordel ved at stoppe udsætningerne er, at man får mulighed for at undersøge effekten af restaureringsprojekterne.

Udlægning af gydegrus har allerede virket efter hensigten og fiskeriet i åen i 2007 blev omtalt som den bedste sæson i mands minde. Opgangsfisk var baseret på ørreder produceret naturligt i vandsystemet.

Vandloeb_opstroems_sandfang         Vandloeb_nedstroems_sandfang
Her ses et tilløb til Ribe Å opstrøms og nedstrøms et sandfang. Der er 100 meter mellem de steder, hvor de to billeder er taget. Sandvandringen er tydelig oven for sandfanget (t.v.), mens gruset er fri for sand neden for sandfanget (t.h.). Den naturlige ørredbestand blev øget fra 6 stk. til 123 stk. ½-års ørredyngel pr 100 kvadratmeter vandløbsbund.

Sandfang næsten fyldt med sand
Et velfungerende sandfang med en tydelig sanddyne, som skal fjernes inden det når bagkanten af sandfanget. Dette sandfang er placeret mellem de to fotos øverst på siden.

Flere danske og udenlandske undersøgelser har vist, at sand kan lukke hulrummene i gydegruset. Sandet kan derved hindre at fiskenes æg får tilført tilstrækkelig med iltrigt vand. Dette medfører en stor dødelighed, og i nogle tilfælde kan bestandene ikke overleve.

Årsagerne til sandvandringen kan være mange og forskelligartede. I bestræbelserne på at reducere en høj sandvandring bør man først arbejde med at gøre noget ved de faktorer som skaber en kunstig høj sandtransport. I nogle vandløb kan det imidlertid være svært at gøre noget konkret. I sådanne situationer kan et sandfang været aktuelt, hvis man vil genskabe en ørredbestand.

Tabel 1. Bestanden af naturligt producerede ½-års ørreder før restaurering (2002) og efter (2006). Restaureringen på de 4 stationer omfattede udlægning af gydegrus og etablering af sandfang.

Strækning   ½-års ørred pr. 100 m2
   2002  2006
 Valsbæk  1  162
 Hyrup Bæk (station 1)  0  3
 Hyrup Bæk (station 2)  16  99
 Tydebæk  6  123

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/sandvandring/sandfang
18 JULI 2024